Categori Gwsberis

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Gwsberis

Manteision a niwed gwsberis, wrth i'r aeron effeithio ar iechyd pobl

Nid yw pawb yn gwybod am y manteision a llawer o ffyrdd o ddefnyddio gwsberis, ond mae'r aeron hwn yn gynhwysyn blasus ar gyfer prydau, meddyginiaeth naturiol a deunyddiau crai ar gyfer cosmetigau naturiol. Mae cyfansoddiad cemegol y "grawnwin gogleddol" Gwsberis, a elwir hefyd yn "agrws" a "grawnwin gogleddol", yn perthyn i'r genws Currant.
Darllen Mwy
Gwsberis

Ffyrdd o gynaeafu gwsberis ar gyfer y gaeaf, ryseitiau poblogaidd

Yn yr haf a'r hydref, mae natur yn cyflwyno digonedd o aeron, ffrwythau a llysiau, ac er mwyn mwynhau eu blas yn y gaeaf, mae pobl yn meddwl am bob math o ffyrdd i'w storio. Mae llawer o fitaminau a maetholion yn cynnwys aeron gwsberis, y mae eu casgliad yn dechrau ddiwedd Gorffennaf - dechrau Awst. Ers yr hen amser, mae gwsberis wedi cael eu gwerthfawrogi am eu manteision a'u blas da.
Darllen Mwy
Gwsberis

Sut i wneud jam gwsberis: y ryseitiau mwyaf blasus

Mae gwsberis yn blanhigyn eithaf cyffredin sydd i'w gael mewn gwahanol rannau o'r byd: nid yn unig yn ein hardal, ond hefyd yn America, a hyd yn oed yn Affrica. Mae ei phoblogrwydd yn bennaf oherwydd cyfansoddiad buddiol y ffrwythau y mae pobl yn eu bwyta, nid yn unig yn ffres, ond hefyd wedi'u cynaeafu ar ffurf jam neu jam.
Darllen Mwy
Gwsberis

Sut i bigo gwsberis gartref: ryseitiau cam wrth gam gyda lluniau

Wrth gadw llysiau a ffrwythau ar gyfer y gaeaf, mae llawer am ryw reswm yn osgoi'r gwsberis, er bod yr aeron hwn yn cynhyrchu darnau picl blasus iawn. Gyda'r hyn y mae'n bosibl casglu'r cynnyrch hwn, ryseitiau a nodweddion cadwraeth aeron, rydym yn ystyried yn fanylach y deunydd hwn. Paratoi gwsberis Ar gyfer cynaeafu ar gyfer y gaeaf, mae'n bwysig defnyddio aeron o ansawdd uchel - rhaid iddynt fod yn gryf, crwn, heb ddifrod a dolciau.
Darllen Mwy
Gwsberis

Sut i wneud jam gwsberis: ryseitiau cam wrth gam gyda lluniau

Rydym i gyd wrth ein bodd yn mwynhau jam blasus yn y gaeaf. Ar gyfer ei baratoi defnyddiodd amrywiaeth o ffrwythau ac aeron. Bydd ein herthygl yn cyflwyno nifer o opsiynau ar gyfer jam gwsberis, a bydd pawb yn gallu coginio'r bwyd blasus hwn gartref. Paratoi'r gwsberis Mae dechrau coginio yn gam pwysig - paratoi'r aeron eu hunain.
Darllen Mwy
Gwsberis

Sut i wneud gwin gwsberis cartref

Mae gwahanol fathau o ddiodydd. Mae rhai ohonynt wedi'u cynllunio i dorri eu syched, mae eraill, i'r gwrthwyneb, yn cael eu defnyddio ar gyfer eu heffeithiau llosgi. Mae diodydd o'r fath yn cynnwys alcohol yn eu cyfansoddiad. Mae diodydd alcoholig o ansawdd yn cael eu gwneud o ddeunyddiau crai naturiol, sy'n cynnwys yn ei siwgr cyfansoddiad. Yn ystod eplesu, maent yn torri i lawr i strwythurau symlach ac yn cynhyrchu alcohol, gan gynnwys ethyl.
Darllen Mwy