Categori Chwyn

Priodweddau anhygoel gwenith y grawn
Chwyn

Priodweddau anhygoel gwenith y grawn

Mae'n anodd dod o hyd i le ar ein planed lle nad yw grawnwellt yn tyfu. Mae'n debyg bod yr holl garddwyr hyn yn casáu'r chwyn sydd wedi'i ddifetha'n wael. Roedd pobl hyd yn oed yn rhoi iddo'r enw "grass grass" neu "grass-grass." Mae Pyraeus yn adnabyddus am ei wreiddiau, sy'n eithaf anodd eu tynnu allan, ac am ei drysorau trwchus. Ond nid yw pawb yn gwybod am briodweddau meddyginiaethol gwair gwenith.

Darllen Mwy
Загрузка...
Chwyn

Sut i gael gwared â phars gwartheg a diogelu'ch hun rhag llosgiadau

Mae Hogweed - planhigyn a ddaeth atom o'r Cawcasws dros 70 mlynedd yn ôl, yn parhau i ehangu ei amrediad, gan ddal mwy o diriogaethau newydd. Mae trigolion yr haf a garddwyr yn honni bod yr efwr yn fygythiad gwirioneddol: i blanhigion wedi'u trin yn ein gerddi a'n caeau; i bobl (yn enwedig plant a hen bobl); ar gyfer fflora a ffawna lleol.
Darllen Mwy
Chwyn

Priodweddau anhygoel gwenith y grawn

Mae'n anodd dod o hyd i le ar ein planed lle nad yw grawnwellt yn tyfu. Mae'n debyg bod yr holl garddwyr hyn yn casáu'r chwyn sydd wedi'i ddifetha'n wael. Roedd pobl hyd yn oed yn rhoi iddo'r enw "grass grass" neu "grass-grass." Mae Pyraeus yn adnabyddus am ei wreiddiau, sy'n eithaf anodd eu tynnu allan, ac am ei drysorau trwchus. Ond nid yw pawb yn gwybod am briodweddau meddyginiaethol gwair gwenith.
Darllen Mwy
Chwyn

Ysgallen y maes: sut i gael gwared ar chwyn yn yr ardd

Mae ysgallen yr hwch yn un o'r chwyn mwyaf parhaol, nad yw'n hawdd cael gwared arni. Nid yw'r cwestiwn yn codi yn aml - ar ba briddoedd y mae ysgallen yr hwch yn tyfu, gan ei fod yn tyfu ar unrhyw fath o bridd, ond mae'n well ganddo garthozem wedi'i wlychu'n dda, y mae'n anodd ei dynnu. Y ffaith bod y fath ysgallen a sut mae hyn yn chwynnu'n faleisus, nid gan achlust, pob perchennog y bwthyn neu'r ardd, oherwydd yn aml mae'n rhaid iddo gael trafferth gydag ef gyda brwydr hir a phoenus.
Darllen Mwy
Chwyn

Sut i gael gwared ar chwyn a meddyginiaethau gwerin glaswellt

Mae chwynnu yn yr ardd neu yn yr ardd yn cymryd llawer o amser ac mae angen ymdrech, ac yn y pen draw, ar ôl ychydig ddyddiau, mae tyfiant ifanc yn tyfu allan o'r ddaear, gan amddifadu cnydau garddwriaethol o faetholion. Mewn mentrau amaethyddol, caiff y mater hwn ei ddatrys gyda chymorth chwynladdwyr, gan ddinistrio llystyfiant diangen ar y caeau yn gyfan gwbl ac am amser hir.
Darllen Mwy
Chwyn

Sut i ymladd a symud chwyn o'r ardd, dysgu ffyrdd

Mae pob garddwr yn gwybod, er mwyn gwledda ar ei lysiau, aeron sy'n tyfu ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd ei hun, fod angen i chi frwydro'n gyson yn erbyn planhigion parasitig ystyfnig - chwyn. Mae llawer o ffyrdd o gael gwared ar chwyn o'r ardd: cemegol, mecanyddol, a hyd yn oed gwerin.
Darllen Mwy
Chwyn

Sut i ddelio â marchrawn yn yr ardd?

Gelwir preswylydd adnabyddus o'r fath mewn gardd ardd a llysiau, fel marchrawn maes, hefyd yn laswellt tun, llygad cath, mopwellt, chwisg, ceffyl. Mae'n sail ar gyfer cynhyrchu cyffuriau sy'n cael effaith effeithiol yn y frwydr yn erbyn clefyd carreg galwyn, dolur rhydd, ecsema, dermatitis, cen a chlefydau eraill.
Darllen Mwy
Загрузка...