Categori Trin clefydau planhigion

Загрузка...
Trin clefydau planhigion

Rhestr lawn o ffwngleiddiaid ar gyfer planhigion

Mae ffwngleiddiaid yn sylweddau sy'n atal neu'n dinistrio pathogenau planhigion amrywiol yn rhannol. Mae sawl dosbarthiad o'r math hwn o blaladdwyr, yn dibynnu ar y camau gweithredu, nodweddion cemegol, a'r dull o'u cymhwyso. Nesaf, rydym yn cynnig rhestr gyflawn o ffwngleiddiaid, wedi'u cyflwyno ar ffurf rhestr o'r fformwleiddiadau mwyaf poblogaidd ar gyfer planhigion gydag enwau a disgrifiadau iddynt.
Darllen Mwy
Trin clefydau planhigion

Fungicide “Ordan”: cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r cyffur

Mae'r cyffur "Ordan" agrochemists yn argymell i ddiogelu grawnwin, winwns, tomatos, ciwcymbr, tatws a nightshade eraill o afiechydon ffwngaidd. Mae llawer o offer yn achosi sborau caethiwus i gynhwysion gweithredol ac ni allant ymdopi â malltod hwyr, addasiadau, a peronospora. Yr ansawdd hwn sy'n gwahaniaethu'r ffwngleiddiad "Ordan", nad yw'n cynnwys unrhyw sylweddau y gallai ffyngau eu haddasu.
Darllen Mwy
Загрузка...