Categori Amrywogaethau o fresych

Загрузка...
Amrywogaethau o fresych

Beth yw bresych defnyddiol a niweidiol Peking

Mae bresych Beijing yn adnabyddus i bawb fel ychwanegiad at saladau, blaswyr a hyd yn oed y prif brydau. Daeth hi o'r Dwyrain Pell, a ddaliwyd ar y fwydlen a deiet. Mae gwragedd gwartheg yn hoffi'r amrywiaeth hon o fresych am y ffaith y gellir ei ddefnyddio fel salad, ac fel bresych cyffredin. Ydych chi'n gwybod? Mae bresych Beijing neu Tsieineaidd yn perthyn i isrywogaeth maip y teulu bresych.
Darllen Mwy
Amrywogaethau o fresych

Bom fitamin, neu fanteision kohlrabi

Yn Ewrop, mae Kohlrabi yn cael ei garu a'i barchu - mae'n anymwybodol mewn gofal ac yn addasu i unrhyw amodau hinsoddol. Mae blas o ansawdd yn sylweddol uwch na bresych gwyn, ac nid yw eiddo defnyddiol yn israddol i brocoli. Beth arall yw kohlrabi rhyfeddol, pa fanteision all ei roi ac na fydd yn niweidio ei ddefnydd?
Darllen Mwy
Amrywogaethau o fresych

Amrywiaethau bresych Kohlrabi

Llysieuyn yw Kohlrabi sy'n cael ei werthfawrogi am ei gynnwys uchel o asid asgorbig. Bwytewch stelplod, sy'n edrych fel maip gyda dail, sy'n tyfu uwchben y ddaear ac nad yw'n dod i gysylltiad â'r pridd. Mae'r coesyn yn wyrdd golau neu'n borffor, crwn neu wastad mewn siâp, yn dibynnu ar y math o fresych.
Darllen Mwy
Amrywogaethau o fresych

Cawell Bresych: catalog o fathau

Mae maethegwyr wedi canmol y llysiau o'r enw bresych Kale, y mae mathau ohonynt yn boblogaidd iawn dramor ac yn aml yn cael eu galw'n "wyllt" neu'n "cyrliog", "braungol" neu "grunkol". Planhigyn dail Brassica oleracea var. Mae Sabellica yn perthyn i blanhigion gardd y teulu bresych. O'i gymharu â sbrowts a brocoli Brwsel, nid yw'r cynnyrch hwn o fridwyr yn aml yn ymddangos yn y fwydlen bwyty, ond bob blwyddyn mae ei fridio yn dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith trigolion yr haf, yn enwedig oherwydd gwrthiant rhew (hyd at -15 ° C) ac eiddo defnyddiol y planhigyn.
Darllen Mwy
Amrywogaethau o fresych

Popeth am bresych Agressor

Bresych "Aggressor" - amrywiaeth eithaf ifanc, wedi'i nodweddu gan wrthwynebiad i amodau tywydd, blas da a chynnyrch ardderchog. Yn yr erthygl hon byddwn yn rhoi disgrifiad o'r planhigyn hwn, yn dweud wrthych am ei fanteision a'i anfanteision, ac yn ystyried y rheolau plannu a gofal. Disgrifiad o'r mathau o bresych "Bridiwyd Aggressor" Variety "Aggressor" yn 2003 mewn cwmni bridio o'r Iseldiroedd.
Darllen Mwy
Amrywogaethau o fresych

Sut i ddewis hadau bresych: 12 awgrym gorau

Wrth hau hadau bresych ar gyfer tyfu eginblanhigion, gobeithiwn y bydd cynhaeaf y dyfodol yn doreithiog ac o ansawdd uchel, ond gall y gwrthwyneb ddigwydd. Yn aml, nid yw'r broblem yn ansawdd yr hadau, ond nid yw'n cydymffurfio â'r prif feini prawf dethol yn dibynnu ar yr amodau tyfu a nodweddion yr amrywiaeth. Felly, heddiw byddwn yn edrych ar sut i ddewis yr hadau bresych er mwyn cael y canlyniad dymunol.
Darllen Mwy
Amrywogaethau o fresych

Yr holl bwysicaf am dyfu bresych "Rinda"

Bresych gwyn "Rinda F1" - amrywiaeth heddiw poblogaidd iawn. Mae gofal di-dor, addasrwydd i wahanol amodau hinsoddol, imiwnedd i glefydau a phlâu, cynnyrch toreithiog o'r cynnyrch mwyaf blasus yn gwneud tyfu llysiau yn ddeniadol nid yn unig mewn lleiniau cartref, ond hefyd at ddibenion masnachol.
Darllen Mwy
Загрузка...