Categori Ryseitiau gwerin

Cymhwyso, priodweddau therapiwtig a gwrtharwyddion helyg
Ryseitiau gwerin

Cymhwyso, priodweddau therapiwtig a gwrtharwyddion helyg

Mae rhisgl yr helyg wedi bod yn adnabyddus ers amser maith am ei eiddo iachaol. Mae'n cael ei ddefnyddio'n eang nid yn unig ym maes meddygaeth draddodiadol, ond hefyd ar gyfer cynhyrchu llawer o gyffuriau, olew, tinctures. Yn yr erthygl hon, rydym yn ystyried pa rhisgl helyg sydd ag eiddo iachaol a gwrtharwyddion i'w ddefnyddio. Cyfansoddiad cemegol rhisgl yr helyg Mae gan y rhisgl helyg briodweddau gwella gwerthfawr oherwydd bod ei gyfansoddiad cemegol yn llawn sylweddau buddiol: salicin; tannin; pectin; glycosides; tannin; flavonoids; fitamin C; Fitamin PP.

Darllen Mwy
Загрузка...
Ryseitiau gwerin

Champignons: y manteision a'r niwed i'r corff

Ystyrir mai Champignons yw'r madarch mwyaf poblogaidd a hoff, nid yn unig ar ein bwrdd, ond ledled y byd. Mae cannoedd o ryseitiau gyda champignons: krucheniki Wcreineg, juliens Ffrengig a chawl hufen, pizza a phasta Eidalaidd gyda saws, saladau llawn sudd gyda llysiau a llysiau, pasteiod a hyd yn oed gwyddau wedi'u stwffio!
Darllen Mwy
Ryseitiau gwerin

Sut i goginio gwin o jam

Yn sicr, roedd pawb a oedd yn ymwneud â chadwraeth yn wynebu problem mor fawr, pan oedd hi'n amser adnewyddu cyflenwadau ar gyfer y gaeaf, ac nid oedd lle yn y storfa - roedd y silffoedd wedi'u llenwi â jariau o jam, a baratowyd mewn tymhorau blaenorol. Ac yna mae cyfyng-gyngor, beth i'w wneud â'r daioni hwn - ymddengys ei fod yn drueni taflu allan, ond ar y llaw arall - dwi eisiau bwyta dim ond cynnyrch ffres.
Darllen Mwy
Ryseitiau gwerin

Cymhwyso, priodweddau therapiwtig a gwrtharwyddion helyg

Mae rhisgl yr helyg wedi bod yn adnabyddus ers amser maith am ei eiddo iachaol. Mae'n cael ei ddefnyddio'n eang nid yn unig ym maes meddygaeth draddodiadol, ond hefyd ar gyfer cynhyrchu llawer o gyffuriau, olew, tinctures. Yn yr erthygl hon, rydym yn ystyried pa rhisgl helyg sydd ag eiddo iachaol a gwrtharwyddion i'w ddefnyddio. Cyfansoddiad cemegol rhisgl yr helyg Mae gan y rhisgl helyg briodweddau gwella gwerthfawr oherwydd bod ei gyfansoddiad cemegol yn llawn sylweddau buddiol: salicin; tannin; pectin; glycosides; tannin; flavonoids; fitamin C; Fitamin PP.
Darllen Mwy
Ryseitiau gwerin

Sut i ddefnyddio priodweddau gwella crocws yr hydref mewn meddygaeth draddodiadol

Mae colchicum, neu colchicum, yn blanhigyn bwlb lluosflwydd sy'n cynnwys llawer o rywogaethau (dim ond dau sy'n gyffredin yn ein gwlad - crocws yr hydref godidog a hydref crocws yr hydref). Mae pob un ohonynt yn wahanol mewn cylchred bywyd anarferol iawn: mae blodeuo yn digwydd yn hwyr yn yr hydref, mae dail a ffrwythau yn ffurfio yn y gwanwyn, erbyn yr haf mae'r planhigyn yn lledaenu hadau, ac wedi hynny mae ei holl rannau uwchben yn sych i ddeffro eto yn yr hydref.
Darllen Mwy
Ryseitiau gwerin

Manteision a niwed puprynnau tsili

Mae Chili wedi cael ei anrhydeddu gan Sefydliad Iechyd y Byd am ei gofnodi yn y cynnyrch TOP 10 sy'n bwysig i'w ddefnyddio er mwyn arbed iechyd a ymestyn bywyd. Ydy pupur poeth mor ddefnyddiol a beth yw ei fudd a'i niwed, ceisiwch ddeall yr erthygl. Calorïau, gwerth maethol a chyfansoddiad cemegol pupur chili Ymhlith pob math o bupur, mae gan y chili y blas llymaf a chryfaf a'r lliw golau mwyaf disglair.
Darllen Mwy
Ryseitiau gwerin

Plwm ceirios: cynnwys caloric, cyfansoddiad, budd a niwed

Plwm ceirios (tkemali, vishnesliva) - ffrwythau'r un goeden enw o'r genws Plum. Tyfwch ef yng ngwledydd Asia, Ewrop, yn y Cawcasws. Mae ffrwythau'r eirin ceirios yn grwn, yn hir, yn wastad, yn felyn, yn goch, yn borffor, yn ddu. Maent yn cynnwys llawer iawn o sylweddau sy'n ddefnyddiol i bobl, y mae eirin yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu meddyginiaethau gwerin, mewn cosmetoleg.
Darllen Mwy
Ryseitiau gwerin

Defnyddio winwns Indiaidd mewn meddygaeth draddodiadol: priodweddau meddyginiaethol a gwrthgyffuriau

Does gan winwns Indiaidd ddim i'w wneud â winwns neu gennin. Dyma un o enwau cenedlaethol ornithogalyum ("cig oen dofednod", "llaeth adar"). Mae'r planhigyn hwn yn eithaf cyffredin (gyda mwy na 150 o rywogaethau) ac mae'n tyfu ar gyfandiroedd gwahanol (gan gynnwys mewn lledredau tymherus). Yn ôl meddyginiaeth draddodiadol, mae gan ddau fath o gig dofednod briodweddau therapiwtig: planhigyn tŷ - milf cynffonog a pherllan - dofednod ymbarél.
Darllen Mwy
Ryseitiau gwerin

Mêl Pwmpen gyda Sugar

Er gwaethaf defnyddioldeb a blas hyfryd mêl naturiol, mae llawer o ryseitiau ar gyfer cynnyrch artiffisial. Mae hwn yn ddarganfyddiad go iawn i'r rhai sydd ag alergedd i gynhyrchion gwenyn. Ac mae gan y math hwn o fêl fel pwmpen nifer o eiddo sy'n ddefnyddiol i bobl o hyd. Beth yw mêl y bwmpen Nid yw gwenyn pwmpen yn gynnyrch cadw gwenyn.
Darllen Mwy
Ryseitiau gwerin

Sut i wneud trwyth o gastanwydd ceffyl. Buddion Iechyd

Mae castanwydden yn goeden brydferth iawn sy'n addurno'r rhodfeydd, y lonydd, y parciau a'r gerddi botanegol. Ym mis Mai, mae cyfnod o flodeuo yn dechrau, ac mae'r goeden yn gwisgo i fyny gyda phyramidiau hardd. Mae gan y blodau a'r ffrwythau o gastanwydd nodweddion unigryw ac fe'u defnyddir i drin llawer o anhwylderau. Rydym yn dysgu pa briodweddau trwyth o gastanwydd ceffyl a sut i'w defnyddio.
Darllen Mwy
Загрузка...