Categori Plum Orchard

Ffyrdd effeithiol o reoli plâu eirin
Plum Orchard

Ffyrdd effeithiol o reoli plâu eirin

Mae pawb yn gwybod bod llawer o blanhigion gardd a gardd yn agored i effeithiau niweidiol micro-organebau ac amryw o barasitiaid pryfed. Dim eithriad ac eirin. Os nad ydych yn gwybod sut i ofalu am yr eirin yn y gwanwyn yn iawn, a pheidiwch â chymryd mesurau ataliol na thriniaeth briodol, yna ni fydd y plâu yn eich galluogi i gasglu cnwd da o aeron blasus.

Darllen Mwy
Загрузка...
Plum Orchard

Ffyrdd effeithiol o reoli plâu eirin

Mae pawb yn gwybod bod llawer o blanhigion gardd a gardd yn agored i effeithiau niweidiol micro-organebau ac amryw o barasitiaid pryfed. Dim eithriad ac eirin. Os nad ydych yn gwybod sut i ofalu am yr eirin yn y gwanwyn yn iawn, a pheidiwch â chymryd mesurau ataliol na thriniaeth briodol, yna ni fydd y plâu yn eich galluogi i gasglu cnwd da o aeron blasus.
Darllen Mwy
Plum Orchard

Sut i ddelio â llyslau ar eirin, y ffyrdd gorau

Mae pryfed gleision yn un o'r plâu mwyaf cyffredin o goed gardd. Mae'n achosi niwed mawr i blanhigion, hyd at eu marwolaeth. Yn yr erthygl hon byddwn yn edrych ar ba mor beryglus yw pryfed gleision mewn coed a sut i ddelio â'r blawd hwn. Beth sy'n beryglus i eirin? Oherwydd mynychder y pla, mae angen i bob garddwr wybod sut olwg sydd ar y pryfed gleision ar yr eirin a sut i ddelio ag ef.
Darllen Mwy
Plum Orchard

Plum: budd, niwed, cynnwys caloric, cyfansoddiad, defnydd

Plum yw un o ffrwythau mwyaf poblogaidd plant ac oedolion. Ar wahân i'r ffaith bod llawer o hoff bwdinau yn cael eu gwneud ohono, mae gan y ffrwyth lawer o eiddo iachaol hefyd. Ac nid yw eirin yn colli ei eiddo gydag unrhyw driniaethau. Plum: gwerth maethol, fitaminau a mwynau Ystyrir bod eirin yn gynnyrch dietegol, ei werth maethol yw tua 30 kcal fesul 100 g
Darllen Mwy
Загрузка...