Categori Ruta

Tyfu bresych Tsieineaidd
Bresych Tyfu Peking

Tyfu bresych Tsieineaidd

Mae yna lawer o fanteision o dyfu Beijing, hyd yn oed y ffaith y gall hyd yn oed gael dau gynhaeaf bob tymor hyd yn oed mewn amodau lled canolig. Hefyd, mae gan y bresych hwn nifer fawr iawn o faetholion, a dim ond llysiau blasus ydyw. Ond mae llawer yn dal i fod yn ffyddlon i bresych gwyn cyffredin.

Darllen Mwy
Ruta

Beth yw gwraidd defnyddiol: defnyddio eiddo ffarmacolegol mewn meddygaeth draddodiadol

Perlysiau Mae gan rub fragrant ddefnydd eang - fel meddyginiaeth, ac fel gwenwyn, ac fel sesnin coginio. Yn yr erthygl hon gallwch ddysgu popeth am y gwraidd a'i arwyddion i'w defnyddio. Byddwn hefyd yn dweud wrthych chi am nodweddion casglu'r planhigyn meddyginiaethol hwn a'i wrthgymeradwyo. Ruta: y disgrifiad o blanhigyn meddyginiaethol Mae perlysiau'r rue a'i nodweddion gwella yn gyfarwydd i bron pawb, yn ogystal â llun y planhigyn lluosflwydd hwn.
Darllen Mwy
Ruta

Tyfu rhwd: plannu a gofalu yn yr ardd

Mae'n anodd dychmygu nad yw rhywun yn gwybod am blanhigyn o'r fath fel gwraidd. Mae ei hanes yn mynd yn ôl sawl mil o flynyddoedd, a thrwy hyn mae wedi cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn meddygaeth draddodiadol ac mewn bywyd bob dydd. Nawr mae'r blodyn hwn yn cael ei ddefnyddio'n weithredol wrth goginio, fferyllol, a hefyd mae rhai gwrthwenynnau yn cael eu paratoi ohono. Mae'n cymryd lle anrhydedd yn y feddyginiaeth werin fodern.
Darllen Mwy