Categori Afal

Priodweddau defnyddiol a gwrtharwydd afalau sych: cynaeafu a storio
Afal

Priodweddau defnyddiol a gwrtharwydd afalau sych: cynaeafu a storio

Sychu yw'r ffordd hawsaf i gynaeafu afalau ar gyfer y gaeaf. Oherwydd ei gyfansoddiad cemegol cyfoethog, mae gan afalau sych lawer o eiddo iachaol. Mae sychu afal yn cael ei ddefnyddio'n helaeth wrth goginio: yn ogystal â'r compot adnabyddus, fe'u defnyddir hefyd i wneud pasteiod, crempogau, salad, jeli, wedi'u hychwanegu at rawnfwydydd a the, a'u bwyta'n amrwd.

Darllen Mwy
Загрузка...
Afal

Y dulliau gorau o rewi afalau ar gyfer y gaeaf

Afalau sy'n rhewi dros y gaeaf yw un o'r ffyrdd gorau o wneud eich diet gaeaf yn fwy buddiol ac yn llawn fitaminau. Oherwydd eu cost isel a'u rhwyddineb cynaeafu, defnyddir y ffrwythau hyn yn eang wrth goginio. Mae gwragedd tŷ bywiog yn gwybod dwsinau o brydau o afalau wedi'u rhewi a fydd o fudd i'r corff sydd wedi'i wanhau gan oerfel y gaeaf.
Darllen Mwy
Afal

Priodweddau defnyddiol a gwrtharwydd afalau sych: cynaeafu a storio

Sychu yw'r ffordd hawsaf i gynaeafu afalau ar gyfer y gaeaf. Oherwydd ei gyfansoddiad cemegol cyfoethog, mae gan afalau sych lawer o eiddo iachaol. Mae sychu afal yn cael ei ddefnyddio'n helaeth wrth goginio: yn ogystal â'r compot adnabyddus, fe'u defnyddir hefyd i wneud pasteiod, crempogau, salad, jeli, wedi'u hychwanegu at rawnfwydydd a the, a'u bwyta'n amrwd.
Darllen Mwy
Afal

Ryseitiau ryseitiau o afalau ar gyfer y gaeaf

I lawer ohonom, mae afalau tun ar gyfer y gaeaf, fel compotiau, sudd a pharatoadau eraill, yn gysylltiedig â'r plentyndod gwyliau a di-hid. A biliau, lle mae ffrwythau ac aeron eraill ar wahân i afalau, dewch â ni i nosweithiau gaeaf oer atgofion perllan fragrant. Yn ogystal, mae cynaeafu afalau yn dda iawn ar gyfer iechyd, gan fod diffyg fitaminau gennym yn y gaeaf.
Darllen Mwy
Afal

Sut i dyfu mathau afal Delight yn ei ardd

Mae Apple Tree Delight yn denu garddwyr gyda disgrifiad amrywiaeth. Mae ei ffrwythau'n denu meintiau mawr, ochrau coch sy'n dyfrio'r geg ac arogl cyfoethog. Mae eu blas melys dymunol gyda nodiadau mafon a gonestrwydd o ddiddordeb. Hyd yn oed yn fwy fel aeddfedrwydd cynnar coed afalau, eu gwrthwynebiad i glefyd a rhew. Gadewch i ni geisio deall manteision ac anfanteision yr amrywiaeth bwdin gymharol newydd hon, yn ogystal â dadansoddi nodweddion y goeden yn y gofal.
Darllen Mwy
Afal

Y ryseitiau gorau ar gyfer cynaeafu afalau ar gyfer y gaeaf

Bydd bylchau afal ar gyfer y gaeaf yn ôl ryseitiau profedig yn ychwanegiad defnyddiol at y diet dyddiol. Gyda'r dechnoleg baratoi yn cael ei chadw, bydd y cynhyrchion hyn nid yn unig yn rhoi boddhad mawr i bobl sy'n hoff o afalau, ond byddant hefyd yn dod yn ffynhonnell wirioneddol o fitaminau i'r corff. Ydych chi'n gwybod? Yn yr holl baentiadau yn Rwsia Hynafol, plannwyd Gardd Eden gyda choed afalau.
Darllen Mwy
Afal

Sut i goginio seidr afal gartref

Rydym yn gyfarwydd â gwneud afalau o jam, gwneud tatws stwnsh a jelïau, cau compotiau neu eu hychwanegu fel llenwad i gacennau, ond nid yw'r rhain i gyd yn ddefnyddiau posibl o'r ffrwythau, fel y gallwch geisio gwneud seidr blasus ac iach fel dewis arall. Pa fath o ddiod a sut i'w wneud gartref - darllenwch ymlaen.
Darllen Mwy
Загрузка...