Categori Llwyni

Amrywogaethau Gooseberry
Llwyni

Amrywogaethau Gooseberry

Ffrwythau gwsberis yw un o'r hoff ddanteithion haf defnyddiol iawn. Mae'r planhigyn lluosflwydd hwn yn ein hardal yn boblogaidd iawn ac erbyn heddiw mae tua mil o filoedd o lwyni. Fodd bynnag, yn yr erthygl hon hoffem ystyried y mathau gorau o wsberis bespishny.

Darllen Mwy
Загрузка...
Llwyni

Priodweddau meddyginiaethol a niwed i henoed ar gyfer y person

Mae Elderberry yn ddiwylliant enwog yn ein lledredau. Mae wedi cael ei ddefnyddio ers yr hen amser nid yn unig fel planhigyn addurniadol, ond hefyd fel meddyginiaeth mewn meddygaeth werin a thraddodiadol. Gwir, mae angen iddynt fod yn ofalus. Felly, yn y deunydd hwn byddwn yn siarad am nodweddion elderberry, a hefyd yn rhoi sylw i'w eiddo iachaol a gwrtharwyddion posibl.
Darllen Mwy
Llwyni

Priodweddau hudolus llus

Mae llus yn aml yn cael eu drysu â llus, ond mae llus yn blanhigyn gwahanol iawn. Ar yr un pryd, mae priodweddau llesol llus sawl gwaith yn uwch nag aeron eraill, felly byddwn yn trafod islaw ei gyfansoddiad a'i ddefnydd. Cyfansoddiad cemegol a gwerth maethol llus Yn eu cyfansoddiad cemegol, mae llus yn llawer mwy cyfoethog na chyrens duon, heb sôn am y llus las eraill.
Darllen Mwy
Llwyni

Sut i ledaenu du ynn (aronium) du

Mae Chokeberry (aronia) yn llwyn ffrwythau neu goeden o'r teulu pinc. Mae'n cael ei drin fel planhigyn meddyginiaethol, bwyd ac addurniadol. Ystyrir Gogledd America yn fan geni malar du. Lluosi cokeberry gan doriadau Wedi'i luosi gan hadau a diwylliant llystyfol, mewn unrhyw ddull, mae criafol yn cadw nodweddion y fam a'i nodweddion amrywiol.
Darllen Mwy
Llwyni

Cyfrinachau plannu a gofalu am y cokeberry (cokeberry)

Mae Aronia Aronia yn cyfeirio at y teulu llwyni ffrwythau Pinc. Yn flaenorol, tyfwyd y planhigyn hwn at ddibenion addurnol yn unig, ond dros amser canfuwyd bod gan ffrwyth y planhigyn hwn lawer o nodweddion meddyginiaethol. Hefyd, mae cokeberry yn anymwybodol mewn gofal, sy'n ei gwneud yn blanhigyn gardd ardderchog, a heddiw mae i'w weld mewn llawer o erddi.
Darllen Mwy
Llwyni

Amrywogaethau Gooseberry

Ffrwythau gwsberis yw un o'r hoff ddanteithion haf defnyddiol iawn. Mae'r planhigyn lluosflwydd hwn yn ein hardal yn boblogaidd iawn ac erbyn heddiw mae tua mil o filoedd o lwyni. Fodd bynnag, yn yr erthygl hon hoffem ystyried y mathau gorau o wsberis bespishny.
Darllen Mwy
Llwyni

Priodweddau peryglus a defnyddiol ciwb blaidd

Mewn natur, mae llawer o blanhigion sydd wedi cael eu defnyddio gan bobl ers amser maith at ddibenion meddygol, ond er bod rhai ohonynt yn dod â buddion yn unig, tra'n bod yn gwbl ddiogel i iechyd, gall eraill sydd â defnydd diofal ei niweidio. Hoffwn ddweud wrthych chi am un o gynrychiolwyr y rhywogaeth ddiwethaf.
Darllen Mwy
Llwyni

Priodweddau a defnydd defnyddiol ffrwythau'r ferywen

Mae llwyn merywen gonwydd bytholwyrdd wedi bod yn adnabyddus ers amser maith am ei briodweddau iachaol. Ac er nad yw ei aeron yn flasus, gallant ddod â manteision sylweddol. Disgrifiad a llun o ffrwythau Juniper - planhigyn o'r teulu cypreswydd, ac mae ei enw yn Adverbs Celtic yn golygu "garw", "pigog".
Darllen Mwy
Загрузка...