Cress "Danish"

Cyfrinachau tyfu berwr dŵr yn briodol

Gwres - gwyrddni sy'n aeddfedu yn gynnar, yn plesio sawl cynhaeaf y tymor. Mae'r lawntiau yn anymwybodol, ddim yn sâl ac yn goddef rhew yn dda. Ydych chi'n gwybod? Mae amrywiaethau dyfrllys yn cael eu tyfu mewn sawl gwlad yn Affrica sydd wedi'u hatgyfnerthu ag olewau brasterog. Ond mae sail yr olewau hyn yn cynhyrchu cynhyrchion sebon a phersameri, ac mae'r olew ei hun yn boblogaidd mewn coginio lleol.

Darllen Mwy