Categori Ecsotig

Dulliau magu llystyfol o acacia
Acacia

Dulliau magu llystyfol o acacia

Mae pob cynrychiolydd acacia yn cael ei nodweddu gan dwf cyflym a chyda gofal da a sylwgar, gallant roi twf da. O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i luosi acacia. Sut i ledaenu toriadau acacia Atgenhedlu toriadau acacia - un o'r ffyrdd hawsaf o dyfu planhigyn.

Darllen Mwy
Ecsotig

Nodweddion gofal, sut i dyfu ffrwythau egsotig

Nid yw Medlar yn blanhigyn poblogaidd iawn yn ein lledredau, ond hoffai rhai cariadon egsotig ei dyfu. Y 2 fath mwyaf cyffredin o fedalau - Almaeneg a Siapan. Maent yn tyfu mewn mannau gyda hinsoddau cynnes a gaeafau ysgafn, ond oherwydd y thermoffiligedd uchel nid yw bob amser yn bosibl ei dyfu yn y tir agored.
Darllen Mwy
Ecsotig

Blodyn angerddol: gofal cynhwysfawr, gwella eiddo a chymwysiadau meddygol

Mae Passionflower yn blanhigyn egsotig anhygoel. Mae'n perthyn i deulu Passion Flowers ac mae ganddo fwy na chwe chant o rywogaethau. Mae'r winwydden fythwyrdd hon yn tyfu yn y trofannau yn America, Awstralia, Asia a Môr y Canoldir. Nid blodau angerddol yw'r unig enw ar y planhigyn, fe'i gelwir hefyd yn anifail angerddol, yn enillydd gorchymyn liana, seren gavalier, ffrwythau angerdd, granadilla, blodyn angerdd yr Arglwydd.
Darllen Mwy
Ecsotig

Medal yn tyfu ar silff y ffenestr, cartref egsotig

Mae Medlar yn fytholwyrdd egsotig. Yn cyfeirio at rosaceous. Mae tua 30 math o gafr, ond yn y cartref, mae'r medlar yn egino'n dda ac yn ffrwytho. Ydych chi'n gwybod? Dechreuodd Medlar dyfu yn Japan. Yn y cartref gall medlar dyfu o uchder 1.5-2 metr. Mae dail y planhigyn yn hirsgwar, yn lledr, yn sgleiniog ar ben uchaf, melfed.
Darllen Mwy
Ecsotig

Sut i dyfu kumquat gartref

I lawer o arddwyr, mae cael planhigyn sydd nid yn unig yn plesio'r llygad, ond hefyd yn dwyn ffrwyth, yn syniad trwsio. Mae un o'r planhigion hyn sy'n dwyn ffrwyth, sydd wedi ennill poblogrwydd aruthrol yn ddiweddar - kumquat, yn blanhigyn sitrws y gellir ei dyfu gartref. Ydych chi'n gwybod? Yn gyfieithiad o'r kumquat Tsieineaidd - mae "afal aur".
Darllen Mwy
Ecsotig

Beth yw kumquat defnyddiol a niweidiol, rydym yn ei astudio

Bob blwyddyn mae mwy a mwy o ffrwythau egsotig yn ymddangos ar silffoedd ein siopau, felly mae kumquat (neu oren euraid) wedi peidio â bod yn newydd-deb ers amser maith. Fel pob ffrwyth sitrws, mae gan ffrwyth kumquat eiddo buddiol helaeth, a fydd yn cael eu trafod isod. Cyfansoddiad kumquat: set o fitaminau a mwynau.Yn allanol, mae kumquat yn debyg i gymysgedd o oren a lemwn.
Darllen Mwy
Ecsotig

Sut i dyfu papaia o hadau gartref

Nid yw planhigion egsotig gartref bellach yn rhyfeddod, ond maent yn dal i fwynhau'r llygad gyda'u hunigrwydd a'u gwyrddni trofannol llachar. Papaya yw un o'r planhigion hyn, ac mae'n edrych yn debyg i goeden palmwydd gyda dail llydan a hir. Yn ei natur, mae ei uchder yn cyrraedd 10 metr, gartref - hyd at 6 metr o uchder.
Darllen Mwy