Categori Llysiau, melonau a chafnau

Загрузка...
Llysiau, melonau a chafnau

Beth i chwilio amdano wrth ddewis melon dŵr

Mae Watermelon yn hoff aeron haf o lawer o bobl. Mae ffrwythau pinc suddlon, sy'n achosi teimlad braf o drymder yn y stumog, yn symbol gwir o wres yr haf, cyfnod o wyliau a chyfnod gwyliau. Fodd bynnag, nid ydym bob amser yn gallu prynu cynnyrch melys ac iach, yn enwedig os yw'r rhanbarth hinsoddol yn amgylchedd anffafriol i'w tyfu.
Darllen Mwy
Llysiau, melonau a chafnau

Plannu priodol a gofal melon

Mae'r amrywiaeth o blanhigion mewn gerddi modern ac ardaloedd maestrefol yn wirioneddol ddiddorol. Mae garddwyr yn meistroli technolegau prosesu arloesol, hau, yn ogystal â thyfu planhigion sy'n addo cynyddu cynhyrchiant yn sylweddol. Ar yr un pryd, mae planhigion arferol sydd wedi dod yn briodoledd anweladwy ar y tablau, i'r rhestr y gellir eu priodoli i melon, yn mwynhau'r poblogrwydd ehangaf.
Darllen Mwy
Llysiau, melonau a chafnau

Melon ar gyfer y gaeaf: compotiau, jam, mêl o melon

Mae Melon yn ffrwyth blasus ac iach sy'n cynnwys llawer o sylweddau defnyddiol yn ei mwydion. Mae cyfansoddiad melonau yn cynnwys: pectinau; siwgrau defnyddiol; gwiwerod; asidau organig; halwynau mwynol. Ydych chi'n gwybod? Yn ogystal, mae'r melon yn cynnwys llawer o botasiwm, magnesiwm, haearn a silicon. Profir bod gan y melon effaith adfywio ar y corff.
Darllen Mwy
Загрузка...