Categori Cherry Orchard

Amrywiaeth ceirios "Vladimirskaya"
Cherry Orchard

Amrywiaeth ceirios "Vladimirskaya"

Yr haf yw'r amser pan fydd popeth yn blodeuo ac arogleuon. A'r prif beth yw y gallwch roi cynnig ar ffrwythau ffres llysiau a ffrwythau eich safle. Mae pawb wrth eu bodd yn mwynhau pethau eu gardd eu hunain. Heddiw byddwn yn siarad am amrywiaeth o Vladimirskaya ceirios. Mae'r diwylliant hwn yn gyffredin iawn ymhlith garddwyr.

Darllen Mwy
Загрузка...
Cherry Orchard

Melys duon Leningrad du

Yn ôl pob tebyg, ychydig iawn o gariadon ffrwythau'r harddwch hyfryd hwn sy'n gwybod bod mwy nag ychydig filoedd o fathau o geirios melys eu natur. At hynny, bob blwyddyn mae'r ffigur hwn yn cynyddu. Felly, mae gennych bob cyfle i ddewis yn union y math o geirios melys a fydd yn tyfu'n dda yn eich rhanbarth, gan ystyried ei holl nodweddion hinsoddol a phridd.
Darllen Mwy
Cherry Orchard

Cynnyrch ceirios melys

Wrth siarad am y mathau gorau o geirios, mae angen ffonio'r amrywiaeth Iput. Mae gofal priodol yn sicr o roi ffrwythau blasus, blasus i ni. Rydym yn cynnig i ddarllenwyr sydd â diddordeb ystyried yr amrywiaeth hon yn fanylach. Mae'r amrywiaeth ceirios melys Iput yn cyfeirio at amrywiaethau gwydn, llid y gaeaf gyda chynnyrch cyfartalog ac aeddfedrwydd ffrwythau cynnar.
Darllen Mwy
Cherry Orchard

Sweet ceirios "Regina"

Mae aeron ceirios yn aeddfedu fel arfer yn digwydd yn ail hanner mis Mehefin. Oherwydd oes silff fer yr aeron hyn, mewn misoedd diweddarach, nid yw'n bosibl bwyta ei ffrwythau blasus. Yn yr achos hwn, a wnewch chi os gwelwch yn dda unrhyw amrywiaethau ceirios "Regina", sy'n perthyn i'r mathau sy'n aeddfedu yn hwyr. Byddwn yn datgelu holl gyfrinachau'r amrywiaeth ryfeddol hon ac yn dod yn gyfarwydd â rheolau ei phlannu.
Darllen Mwy
Cherry Orchard

Cherry "Bull Heart"

Mae pob garddwr yn ceisio plannu yn ei ardd dim ond y mathau gorau o goed gardd er mwyn mwynhau cnydau blasus a thoreithiog. Fodd bynnag, mae blas a lliw pob dewis yn wahanol. Felly, er mwyn ehangu eich gwybodaeth o geirios, byddwn yn eich adnabod ag amrywiaeth eithriadol y goeden ardd hon - “Calon Bullish”.
Darllen Mwy
Cherry Orchard

Ceirios melys "Revna"

Mae'r amrywiaeth hwn o geirios melys yn debyg iawn i'w riant - ceirios melys "Pink Bryansk", ond mae llawer o wahaniaethau o hyd. Ac os penderfynwch blannu ceirios melys ar eich llain, mae'n bwysig iawn gwybod yr holl fanylion am y ffrwythau, y goeden, yr egin, manteision ac anfanteision yr amrywiaeth. Felly, ystyriwch yn fanwl yr amrywiaeth "Revna" a dysgwch am nodweddion plannu ei eginblanhigion a'i ofal coed.
Darllen Mwy
Cherry Orchard

Ceirios melys "Bryansk Pink"

Ymhlith y gwahanol fathau o geirios melys "Bryansk Pink" mae lle arbennig. Ymddengys nad oedd yr amrywiaeth hon mor bell yn ôl yng Nghofrestr Gwladwriaeth Rwsia, ond diolch i flas y ffrwythau a'u hymddangosiad, mae i'w gael ar lawer o safleoedd garddwyr amatur heddiw. Byddwn yn dweud mwy wrthych am ei nodweddion a sut i blannu a gofalu am goeden.
Darllen Mwy
Cherry Orchard

Sweet Cherry "Cherry"

Ni all ceirios ymffrostio mewn maint mawr eu ffrwythau, fel ei ffrwythau carreg eraill. Fodd bynnag, mae amrywiaethau o'r fath ymhlith y mathau melys, sydd bron â bod yn gewri. Ymhlith y rhain, mae'n werth cofio'r amrywiaeth o geirios melys “Krupnoplodnaya”, y mae ei enw'n siarad drosto'i hun.
Darllen Mwy
Загрузка...