Categori Ffrwythau

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion
Bearded barfog

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion

Gentia (Gentia na) - planhigion llawer o ochrau, yn taro lliw eu blodau mawr. Gall amrywiaeth o foneddigion syfrdanu hyd yn oed garddwyr profiadol. Mae Gentian yn grŵp o blanhigion blynyddol a lluosflwydd sy'n perthyn i'r teulu bonheddig. Mae tua 400 rhywogaeth o'r planhigyn hwn yn hysbys ledled y byd.

Darllen Mwy
Ffrwythau

Lychee: cynnwys calorïau, cyfansoddiad, budd a niwed

Mae ffrwythau egsotig yn dod yn fwyfwy yn ein bywydau. Os yn gynharach roeddem yn fodlon ar ffrwythau tun ("coctel trofannol", "pîn-afal yn ein sudd", ac ati), nawr mewn unrhyw archfarchnad gallwch brynu ffrwythau ffres o ben arall y blaned yn hawdd. Llygaid yn gwasgaru - yn arddangos gyda danteithion trofannol streic gyda digonedd o liwiau, arogl, ffurfiau amrywiol.
Darllen Mwy
Ffrwythau

Sut i sychu'r eirin gartref i gadw eiddo defnyddiol

Mae tatws yn boblogaidd iawn mewn coginio ac yn dda i iechyd. Fodd bynnag, wrth brynu ffrwythau sych, nid oes sicrwydd nad oes unrhyw gadwolion, plaleiddiaid na chemegau eraill, ac nid ydynt yn rhad. Yn ystod y tymor, nid yw pris eirin ffres mor uchel, felly byddwn yn darganfod sut i ddewis y ffordd iawn i sychu a sut i storio twyni yn y cartref yn iawn.
Darllen Mwy
Ffrwythau

Banana: faint o galorïau, beth sy'n cael ei gynnwys, beth sy'n dda, pwy na all fwyta

Gellir dod o hyd i fanana ar y silffoedd drwy gydol y flwyddyn, tra'i fod yn rhad, yn flasus ac yn iach. Fe'i defnyddir nid yn unig ar gyfer byrbrydau ac fel ychwanegyn i bwdinau, ond hefyd at ddibenion cosmetig, y mae ychydig o bobl yn gwybod amdanynt. Gadewch i ni edrych yn fanylach ar y cynnyrch. Gwerth calorïau a maeth Mewn athletwyr, ystyrir banana yn fyrbryd cyflawn, a phob un oherwydd ei werth maethol cynyddol.
Darllen Mwy
Ffrwythau

Beth yw salak, ei fanteision a sut i'w ddefnyddio

Mae'r rhai sy'n ddigon ffodus i ymweld â Gwlad Thai o leiaf unwaith yn gwybod sut mae detholiad amrywiol o ffrwythau mwyaf anhygoel y wlad hon yn eu cyflwyno i'w thrigolion. Beth yw enwau egsotig fel durian, jackfruit, ffrwythau'r ddraig, maprao, shompu, guava, lychee, longan, mangosteen, noi-na, rambutan, santol, sapodilla neu tamarind!
Darllen Mwy