Categori Mae Nutria yn bridio

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Mae Nutria yn bridio

Rhestr o fridiau lliw nutria gyda lluniau

Mae bridio cnau ar gyfer llawer o ffermwyr wedi dod yn fusnes proffidiol, gan fod y cnofil mawr hwn yn wahanol nid yn unig i gig deietegol, ond hefyd i ffwr o ansawdd uchel, a ddefnyddir mewn diwydiant ysgafn. Diolch i'r gwaith bridio, fe fagwyd creigiau lliw o nutria. Mae crwyn anifeiliaid o'r fath yn cael eu gwerthfawrogi yn fwy na chrwyn arferol.
Darllen Mwy