Categori Cnydau bwyd

Rhestrwch y mathau gorau o ddill gyda disgrifiad a llun
Cnydau bwyd

Rhestrwch y mathau gorau o ddill gyda disgrifiad a llun

Mae'n debyg mai Dill yw'r cnwd llysieuol mwyaf poblogaidd a dyfir ym mhob cwr o'r byd. Mae Dill yn tyfu ar bob cyfandir, ac eithrio'r polion. Nid yw'r glaswellt yn fympwyol ac mae'n ei dyfu nid yn unig yn y cae agored, ond hefyd yn y cartref, fel pot mewn cynhwysydd ar sil y ffenestr. Mathau o fagu sy'n aeddfedu yn gynnar Mae mathau cynnar o ddail yn ffurfio ymbarelau bron yn syth ar ôl eu plannu.

Darllen Mwy
Загрузка...
Cnydau bwyd

Tyfu sbigoglys ar silff y ffenestr drwy gydol y flwyddyn

Mae sbigoglys wedi bod yn hysbys i arddwyr a chogyddion ers tro fel ffynhonnell ardderchog o fitaminau, elfennau hybrin, ffibr a phrotein llysiau. Mae'n cadw eiddo defnyddiol nid yn unig yn ffres, ond hefyd gyda gwahanol ddulliau paratoi: caiff ei stiwio, ei biclo, a'i rewi. Felly, mae'r rhai sy'n gofalu am faeth iach, yn tyfu sbigoglys gartref ac yn rhannu eu profiadau'n barod.
Darllen Mwy
Cnydau bwyd

Sut i blannu a gofalu am bwmpen yn eich gardd

Mae'r pwmpen sy'n gyffredin mewn gofod gardd a defnydd coginio yn addas ar gyfer trin a gofalu mewn gwahanol gyflyrau, gan gynnwys tir agored. Pwmpen: disgrifiad o gnwd yr ardd Mae ffrwyth llyfn, anwastad neu ffrwythlon pwmpen a gafwyd o ganlyniad i ffermio naturiol yn amrywiol iawn o ran siâp, lliw a phwysau.
Darllen Mwy
Cnydau bwyd

Rhestrwch y mathau gorau o ddill gyda disgrifiad a llun

Mae'n debyg mai Dill yw'r cnwd llysieuol mwyaf poblogaidd a dyfir ym mhob cwr o'r byd. Mae Dill yn tyfu ar bob cyfandir, ac eithrio'r polion. Nid yw'r glaswellt yn fympwyol ac mae'n ei dyfu nid yn unig yn y cae agored, ond hefyd yn y cartref, fel pot mewn cynhwysydd ar sil y ffenestr. Mathau o fagu sy'n aeddfedu yn gynnar Mae mathau cynnar o ddail yn ffurfio ymbarelau bron yn syth ar ôl eu plannu.
Darllen Mwy
Cnydau bwyd

Gwenith yr hydd gwyrdd: calorïau, cyfansoddiad, budd a niwed

Rydym i gyd yn gwybod o blentyndod beth yw gwenith yr hydd ac mae gennym syniad da o'r grawnfwyd y cafodd ei wneud ohono. Credir bod hwn yn gynnyrch iach a defnyddiol iawn, ond mae'n ymddangos, er mwyn i rawn gwenith yr hydd bara'n hirach, eu bod yn dioddef triniaeth wres mor ddifrifol fel y gallwch anghofio am yr holl eiddo y mae'r grawnfwyd hwn yn enwog amdanynt.
Darllen Mwy
Загрузка...