Categori Bridio Twrci

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion
Bearded barfog

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion

Gentia (Gentia na) - planhigion llawer o ochrau, yn taro lliw eu blodau mawr. Gall amrywiaeth o foneddigion syfrdanu hyd yn oed garddwyr profiadol. Mae Gentian yn grŵp o blanhigion blynyddol a lluosflwydd sy'n perthyn i'r teulu bonheddig. Mae tua 400 rhywogaeth o'r planhigyn hwn yn hysbys ledled y byd.

Darllen Mwy
Bridio Twrci

Nodweddion tyrcwn sy'n bridio yn yr aelwyd

Mae dofednod sy'n magu yn eithaf proffidiol ac yn hawdd. Ond nid yw ieir, gwyddau na hwyaid yn gallu darparu cymaint o gig i'w bwydo â theulu mawr. Yn yr achos hwn, yr opsiwn delfrydol yw tyrcwn, y gall eu pwysau gyrraedd 20-30 cilogram. Mae gan yr adar hyn lawer o fanteision eraill, a'r mwyaf pwysig ohonynt yw eu cig dietegol ardderchog.
Darllen Mwy
Bridio Twrci

Amodau ar gyfer tyfu cŵn twrci mewn deorfa

Heddiw, mae bridio adar mewn cartrefi preifat yn eithaf cyffredin. Yn yr erthygl hon byddwn yn esbonio sut i fagu wyau twrci gartref a pha reolau y dylid eu dilyn. Dethol a storio wyau Mae dewis wyau yn un o'r camau pwysig wrth fridio cŵn. Mae wyau Twrci yn wyn neu'n frown o ran lliw, sy'n cael ei wanhau gyda sbotiau bach.
Darllen Mwy
Bridio Twrci

Sut i dyfu piodiau twrci mewn deorfa

Mae'r broses o fridio carthion gyda deorydd yn waith gyda chyfundrefn arbennig, lle mae cywion hyfyw ac iach yn dod i'r byd hwn. Dewis deor Mae ffermwyr dofednod wedi nodi ers tro bod wyau twrci yn cael eu deori'n iawn, mae mwy o gywion yn ymddangos (fel canran) na gyda deoriad naturiol gan y fenyw (mae tyrcwn rhan o'r cydiwr yn cael ei wasgu gan eu pwysau).
Darllen Mwy
Bridio Twrci

Faint mae twrci a thwrci o oedolion yn ei bwyso

Nid yw cadw tyrcwn yn ddigon anodd a phroffidiol: mae pris deietegol bob amser yn brin, ac mae pwysau'r carcas yn fwy nag, er enghraifft, mewn cyw iâr a hyd yn oed mewn gŵydd. Ynglŷn â phwysau'r twrci a dweud wrthych yn yr erthygl hon: beth mae'n dibynnu arno ac am ba resymau nad yw'r aderyn yn ennill y màs a ddymunir. Beth sy'n pennu'r pwysau Gadewch i ni ystyried y rhesymau a all effeithio ar bwysau'r aderyn: y llawr - mae menywod fel arfer yn pwyso tua phum cilogram yn llai na dynion; brîd - adar yn amrywio o ran maint, strwythur y corff; Oedran - delfrydol ar gyfer cig yw 5-6 mis.
Darllen Mwy