Categori Atgynhyrchu llysieuol

Dulliau magu llystyfol o acacia
Acacia

Dulliau magu llystyfol o acacia

Mae pob cynrychiolydd acacia yn cael ei nodweddu gan dwf cyflym a chyda gofal da a sylwgar, gallant roi twf da. O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i luosi acacia. Sut i ledaenu toriadau acacia Atgenhedlu toriadau acacia - un o'r ffyrdd hawsaf o dyfu planhigyn.

Darllen Mwy
Atgynhyrchu llysieuol

Nodweddion amaethu dyddiol, sut i ofalu am breswylydd diymhongar o welyau blodau

Gwledydd cartref y dydd yw Dwyrain Asia. Mae'r planhigyn hwn yn gyfarwydd i ddynoliaeth ers yr hen amser, ond am y tro cyntaf dechreuodd gwyddoniaeth siarad am fywyd dyddiol yn 1753. Galwodd ymchwilydd o Sweden, Karl Linney, y gemerocallis planhigion, gan gyfuno dau air Groegaidd: hemera (dydd, dydd) a callos (harddwch). Roedd yr enw hwn yn golygu mai dim ond un diwrnod mae harddwch y planhigyn yn byw.
Darllen Mwy
Atgynhyrchu llysieuol

Clematis yn Siberia: dewis amrywiaeth, plannu a gofalu am blanhigyn

Heddiw rydym yn siarad am dyfu clematis yn Siberia. Mae llawer o werthwyr blodau yn gyfarwydd â'r planhigyn hwn, ond mae llawer yn credu bod y llwyn yn hoff o hinsawdd eithriadol o gynnes ac nid yw'n tyfu mewn lledredau gogleddol. Byddwn yn profi'r gwrthwyneb, yn dewis yr amrywiaeth mwyaf addas ac yn dweud wrthych am y rheolau gofal. Amrywiaethau Clematis ar gyfer Siberia Mae mathau naturiol o clematis yn anaddas i'w plannu yn Siberia, felly fe fagwyd amrywiaethau sy'n gallu gwrthsefyll tymheredd eithafol ac oerfel yn yr Undeb Sofietaidd.
Darllen Mwy
Atgynhyrchu llysieuol

Blodyn, plannu a gofal swynol y rugiar

Blodau'r Ardd Mae'r Imperial Grouse yn blanhigyn lluosflwydd swynol, felly gadewch i ni edrych yn fanylach ar ei blannu, ei ofal a'i atgenhedlu. Hazel Grouse Imperial: y disgrifiad o'r Imperial Grouse - nid yw'n blanhigyn o fri, ac os cymerir gofal ar amser ac yn gywir, yna ni fydd unrhyw broblemau gydag ef.
Darllen Mwy
Atgynhyrchu llysieuol

Sut i blannu a thyfu cennin pedr yn y dacha

Nid yw dechrau'r gwanwyn i lawer yn gysylltiedig â'r dyddiad ar y calendr, ond gyda golwg y blodau cyntaf, fel narcissus. Mae lliwiau llachar blodau bregus gyda ffwriadau mawr ar ôl y tirweddau tywyll yn y gaeaf gyda boncyffion coed duon yn cyffwrdd hyd yn oed â phobl sy'n ddifater i'r lliwiau. Dewis lle ar gyfer cennin pedr Ar gyfer plannu cennin pedr, mae safle sy'n cael ei warchod rhag y gwynt gyda golau da yn addas.
Darllen Mwy