Categori Llysieuyn gwraidd

Moron yn elwa, niwed a phriodweddau'r cynnyrch
Llysieuyn gwraidd

Moron yn elwa, niwed a phriodweddau'r cynnyrch

Mae moron yn lysiau cyffredin iawn sy'n cael eu defnyddio'n helaeth wrth goginio ledled y byd. Ychwanegir moron at saladau, cawl, reis, stiwiau llysiau. O'i gwneud yn sudd, sef yr ail fwyaf poblogaidd ar ôl tomato. Yn ogystal â chymwysiadau coginio, defnyddir moron i gryfhau'r corff, gan fod ganddo eiddo buddiol sy'n cyfrannu at hyn.

Darllen Mwy
Загрузка...
Llysieuyn gwraidd

Tatws Melys - Tatws Melys Ecsotig

Mae tatws melys yn blanhigyn trofannol sy'n blasu'n annelwig fel tatws melys. Er gwaethaf ei darddiad deheuol, roedd yn sownd yn dda yn y lôn ganol. Yn ystod twf, mae'n lledaenu ar hyd y ddaear, fel gwinwydd, gan ffurfio tewychiad ar y gwreiddiau. Dyma'r cloron hyn a gellir eu casglu, eu coginio a'u bwyta.
Darllen Mwy
Llysieuyn gwraidd

Moron yn elwa, niwed a phriodweddau'r cynnyrch

Mae moron yn lysiau cyffredin iawn sy'n cael eu defnyddio'n helaeth wrth goginio ledled y byd. Ychwanegir moron at saladau, cawl, reis, stiwiau llysiau. O'i gwneud yn sudd, sef yr ail fwyaf poblogaidd ar ôl tomato. Yn ogystal â chymwysiadau coginio, defnyddir moron i gryfhau'r corff, gan fod ganddo eiddo buddiol sy'n cyfrannu at hyn.
Darllen Mwy
Llysieuyn gwraidd

Y mathau mwyaf cyffredin o bannas

Mae pasternak yn ei briodweddau a'i olwg yn debyg i foron, dim ond gwyn ac mae'n cynnwys mwy o faetholion. Mae hefyd yn cael effaith iachaol yn ystod poen yn y stumog, yn ysgogi archwaeth, yn ddiwretig. Mae'n lleddfu cerrig yn y bledren a'r arennau, yn lleihau peswch, yn trin clefydau gynaecolegol a diferion.
Darllen Mwy
Llysieuyn gwraidd

Amrywiaethau persli poblogaidd gyda disgrifiad

Heddiw, mae'n debyg, nid oes gardd o'r fath lle na fyddai persli yn tyfu. Mewn dail persli a gwreiddiau yr un mor ddefnyddiol. Defnyddir hynny ac un arall mewn bwyd, a hefyd at ddibenion meddygol a chosmetig. Mae'r mathau gorau o blanhigion yn ystyried yn yr erthygl. Mae'r mathau gorau o bersley deilen Parsley yn berlysiau sbeislyd o'r teulu ymbarél.
Darllen Mwy
Llysieuyn gwraidd

Agrotechnics yn meithrin maip o hadau yn eu gardd

Nid yw tyfu maip yn eich llain yn peri unrhyw anawsterau. Nid yw'r cnwd gwraidd yn fympwyol ac mae'n rhoi cynaeafau gwych. Heddiw, tyfir mathau o faipiau bwrdd a phorthiant. Dewis safle a phridd ar gyfer maipiau Mae'n well gan y turnau dymheredd cymedrol a bydd gwres dwys yn ei niweidio. Felly, ar gyfer y gwraidd gwraidd addas gyda penumbra, fel bod yn ystod y gwres ei fod yn amddiffyn rhag yr haul.
Darllen Mwy
Загрузка...