Categori Dyfrhau diferu

Tyfu bresych Tsieineaidd
Bresych Tyfu Peking

Tyfu bresych Tsieineaidd

Mae yna lawer o fanteision o dyfu Beijing, hyd yn oed y ffaith y gall hyd yn oed gael dau gynhaeaf bob tymor hyd yn oed mewn amodau lled canolig. Hefyd, mae gan y bresych hwn nifer fawr iawn o faetholion, a dim ond llysiau blasus ydyw. Ond mae llawer yn dal i fod yn ffyddlon i bresych gwyn cyffredin.

Darllen Mwy
Dyfrhau diferu

Dripiwch dâp - sut i ddewis a gosod

Mae tâp diferu yn rhan annatod o'r dyluniad sy'n dyfrhau'r tir. Er mwyn i'r system ddyfrhau fod mor effeithlon â phosibl, mae angen cymryd o ddifrif y cwestiwn o ddewis yr offer angenrheidiol. Ar gyfer beth mae tâp diferu yn cael ei ddefnyddio? Mae tâp diferu yn caniatáu i chi ddarparu'r dyfrhau gorau posibl i bron unrhyw ardal, waeth beth yw ei nodweddion tirwedd.
Darllen Mwy