Categori Clefydau Gwyddau

Tyfu bresych Tsieineaidd
Bresych Tyfu Peking

Tyfu bresych Tsieineaidd

Mae yna lawer o fanteision o dyfu Beijing, hyd yn oed y ffaith y gall hyd yn oed gael dau gynhaeaf bob tymor hyd yn oed mewn amodau lled canolig. Hefyd, mae gan y bresych hwn nifer fawr iawn o faetholion, a dim ond llysiau blasus ydyw. Ond mae llawer yn dal i fod yn ffyddlon i bresych gwyn cyffredin.

Darllen Mwy
Clefydau Gwyddau

Afiechydon gwyddau: heintus a di-heintus

Fel pob anifail, mae dofednod hefyd yn agored i glefydau a firysau. Clefydau gwyddau yw un o'r problemau mwyaf y mae gwesteiwr yn eu hwynebu. Maent yn cael effaith andwyol ar gyflwr adar ac yn effeithio'n negyddol ar nifer y fuches. Gan fod yr adar hyn yn fwyaf agored i firysau, mae'n bwysig gwybod pa glefydau y maent yn eu hwynebu, beth yw eu harwyddion a pha driniaeth y gallai fod ei hangen arnynt.
Darllen Mwy
Clefydau Gwyddau

Sut i drin dolur rhydd mewn gwyddau

Mewn llawer o ffermydd preifat bridio gwyddau. Mae angen i chi wybod bod yr aderyn hwn yn fwyaf agored i wahanol glefydau â gofal amhriodol. Ystyriwch un o'r rhai mwyaf cyffredin - dolur rhydd, sydd angen sylw gan y person, oherwydd mae'n aml yn arwydd o heintiau difrifol. Pam dolur rhydd gwyddau Mae angen gofal a gwaith cynnal a chadw cyfforddus ar gwyddau, fel pob creadur byw.
Darllen Mwy