Categori Llwyn Berry

Dulliau magu llystyfol o acacia
Acacia

Dulliau magu llystyfol o acacia

Mae pob cynrychiolydd acacia yn cael ei nodweddu gan dwf cyflym a chyda gofal da a sylwgar, gallant roi twf da. O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i luosi acacia. Sut i ledaenu toriadau acacia Atgenhedlu toriadau acacia - un o'r ffyrdd hawsaf o dyfu planhigyn.

Darllen Mwy
Llwyn Berry

Beth sy'n gwahaniaethu llus o lus

Mae aeron ynghyd â ffrwythau yn elfen bwysig a defnyddiol o fwyd iach a ffynhonnell fitaminau. Mae llawer ohonynt yn gwella metaboledd, y llwybr gastroberfeddol, system gardiofasgwlaidd. Mae llus a llus yn ddefnyddiol iawn. Mae'r aeron hyn yn aml yn ddryslyd, oherwydd eu bod yn edrych yn debyg iawn.
Darllen Mwy
Llwyn Berry

Beth yw'r defnydd o arian sugno: defnydd a gwrthgyffuriau

Mae'r lokhovnik, neu ddim ond y sugnwr, yn llwyni coeden pigog. Mae bron pob un o'i rannau'n cael eu defnyddio gan ddyn mewn gwahanol feysydd bywyd. Ond yn fwyaf aml y ffrwythau, y blodau, y dail, y rhisgl a'r gwreiddiau o'r planhigyn yn cael eu defnyddio mewn meddygaeth draddodiadol. Arian siwgr: cyfansoddiad cemegol Mae'r planhigyn yn arian ffrio sy'n cynnwys elfennau buddiol sydd i'w cael ym mhob rhan o'r planhigyn.
Darllen Mwy