Categori Juniper

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Juniper

Mathau poblogaidd o ferywen Tsieineaidd a'u lluniau

Heddiw, byddwn yn dweud wrthych chi am y mathau gorau o ferywen Tsieineaidd a'u gwahaniaethau, fel y gallwch ddewis yr amrywiaeth rydych chi'n ei hoffi, cydlynu'r dewis hwn gyda'r amodau hinsoddol yn eich ardal a chael amser rhydd i ofalu am y planhigyn. Byddwch yn dysgu am nodweddion pob rhywogaeth a rhai priodweddau merywen.
Darllen Mwy
Juniper

Sut i blannu a thyfu merywen golofnog

Mae jiper yn blanhigyn conifferaidd hardd, sy'n cael ei werthfawrogi nid yn unig ar gyfer ei ymddangosiad, ond hefyd ar gyfer ei eiddo meddyginiaethol. Heddiw mae yna lawer o fathau o lwyni hyn, sy'n caniatáu i bawb ddewis yr amrywiaeth a fydd yn apelio atynt. Afal y colonoid - un o'r llwyni mwyaf hynafol, yn rhyfeddu at harddwch a diymhongarwch yn y gofal.
Darllen Mwy