Categori Plannu ceirios

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Plannu ceirios

Awgrymiadau ymarferol ar blannu ceirios

Ceirios melys! Pwy na theimlai ei blas ar y gwefusau? Ddim yn aeddfed, melys-sur, blodeuo, neu aeddfed-meddal dirlawn. Plannwch y goeden hon, ac ni fydd blas ceirios byth yn rhywbeth o'r gorffennol. Er mwyn i'r ceirios melys ein plesio â chynnyrch ardderchog a datblygu'n dda, mae angen i chi gwblhau tri phwynt bach: dewiswch y lle iawn, gwnewch yn siŵr eich bod yn prynu eginblanhigion mewn meithrinfeydd neu mewn marchnadoedd arbenigol.
Darllen Mwy