Categori Toiled

Cronfeydd ar gyfer carthbyllau
Toiled

Cronfeydd ar gyfer carthbyllau

Mae llawer o bobl yn wynebu'r broblem o lanhau carthbyllau mewn ardaloedd maestrefol. Os nad oes system garthffosiaeth ganolog yn y pentref, yna mae'n rhaid i chi baratoi eich hun: rhoi tanc septig neu gloddio twll yn unig. Beth bynnag, mae angen glanhau pob math o garthbyllau yn rheolaidd. Byddwn yn trafod y dulliau a'r technegau ar gyfer glanhau carthbyllau yn yr erthygl hon.

Darllen Mwy
Загрузка...
Toiled

Sut a ble i adeiladu toiled yn y wlad

Y gweddill gorau o awyr y ddinas lygredig, wrth gwrs, yn y wlad. Fodd bynnag, ni all rhai amwynderau wneud yng nghefn gwlad. Mae'r angen am doiled yn gwneud i chi feddwl am y math o leoliad a lleoliad ar gyfer adeiladu o'r fath. Toiled yn y wlad, sut i ddewis lle i adeiladu Cyn i chi adeiladu toiled gwledig gyda'ch dwylo eich hun, dylech benderfynu ar ei leoliad.
Darllen Mwy
Toiled

Cronfeydd ar gyfer carthbyllau

Mae llawer o bobl yn wynebu'r broblem o lanhau carthbyllau mewn ardaloedd maestrefol. Os nad oes system garthffosiaeth ganolog yn y pentref, yna mae'n rhaid i chi baratoi eich hun: rhoi tanc septig neu gloddio twll yn unig. Beth bynnag, mae angen glanhau pob math o garthbyllau yn rheolaidd. Byddwn yn trafod y dulliau a'r technegau ar gyfer glanhau carthbyllau yn yr erthygl hon.
Darllen Mwy
Toiled

Twymwch y toiled sych ar gyfer rhoi, yr egwyddor o waith, y dwylo

Un o'r prif resymau pam nad yw rhai pobl yn hoffi gorffwys yn y wlad yw'r diffyg amwynderau. Mae ymweliad toiled cyfforddus yn bendant mewn sefyllfa flaenllaw. Mae nifer o resymau pam mae adeiladu toiled “yr un fath â chartref” yn amhosibl - amhosibl cysylltu â'r gwaith trin oherwydd eu bod yn bell neu gost uchel system garthffosiaeth ymreolaethol.
Darllen Mwy
Загрузка...