Categori Deor Wyau

Diheintio ac ymolchi wyau cyn deori gartref
Deor Wyau

Diheintio ac ymolchi wyau cyn deori gartref

Cyn dodwy wyau mewn deorfa, mae llawer o ffermwyr dofednod newydd yn wynebu'r cwestiwn a oes angen eu golchi. Dylid deall bod y deunydd deor - yn anad dim, yn organeb fyw, y mae'n rhaid ei drin mor ofalus a gofalus â phosibl. Bydd diheintio yn yr achos hwn yn arbed epil rhag clefydau y gellir eu hachosi gan firysau a bacteria sy'n lluosi'n ddwys ar y gragen.

Darllen Mwy
Загрузка...
Deor Wyau

Diheintio ac ymolchi wyau cyn deori gartref

Cyn dodwy wyau mewn deorfa, mae llawer o ffermwyr dofednod newydd yn wynebu'r cwestiwn a oes angen eu golchi. Dylid deall bod y deunydd deor - yn anad dim, yn organeb fyw, y mae'n rhaid ei drin mor ofalus a gofalus â phosibl. Bydd diheintio yn yr achos hwn yn arbed epil rhag clefydau y gellir eu hachosi gan firysau a bacteria sy'n lluosi'n ddwys ar y gragen.
Darllen Mwy
Deor Wyau

Dewis wyau o ansawdd i'w deori

Pan fydd dofednod bridio yn aml yn codi'r cwestiwn o fagu epil, ac felly ni allant wneud heb ddodwy wyau yn y deorfa. Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych pa agweddau y dylech chi roi sylw iddynt wrth ddewis wyau, yn ogystal ag amser eu storio. Yn ôl nodweddion allanol Dyma'r cam cychwynnol o ddethol deunydd o ansawdd i'w ddeor.
Darllen Mwy
Загрузка...