Categori Mirabilis

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Mirabilis

Sut i dyfu Mirabilis o hadau, plannu planhigion planhigion

Mae harddwch y nos yn flodyn sy'n brin iawn, er y gall hyd yn oed tyfwr newydd ei drin. Mae'r planhigyn hwn sydd ag ymddangosiad egsotig iawn yn aelod o deulu Niktagin, sydd â rhyw 60 o rywogaethau. Mae Mirabilis hefyd wedi'i synnu gan y gall gael ei gynrychioli gan amrywiaeth o liwiau ac y gall or-beillio.
Darllen Mwy