Categori Pryfed

Diffygwyr mewn fflat: o ble maen nhw'n dod a sut i ddelio â nhw
Pryfed

Diffygwyr mewn fflat: o ble maen nhw'n dod a sut i ddelio â nhw

Bydd pwy sydd erioed wedi gweld y pren, yn cadarnhau nad yw'r creu hwn yn achosi emosiynau cadarnhaol. Gellir dod o hyd iddo nid yn unig mewn tomenni o ddail pwdr yn y cwymp neu islawr llaith, ond hefyd mewn tŷ neu fflat. Byddwn yn siarad am yr anifail hwn a sut i'w ddiarddel o'ch cartref. Disgrifiad Nid pryfed yw Mokritsa, yn groes i'r gred boblogaidd.

Darllen Mwy
Загрузка...
Pryfed

Chwilen rêp: dulliau rheoli pla

Roedd chwilen rêp yn ystyried yn haeddiannol un o'r pryfed mwyaf peryglus sy'n achosi niwed sylweddol i amryw o gnydau bresych. Yn yr erthygl hon fe welwch wybodaeth gynhwysfawr ar sut i adnabod y pla hwn a sut i ddarparu mesurau gwrthiant priodol pan fydd y pryfed hyn yn ymosod ar eich gwelyau.
Darllen Mwy
Pryfed

Sut i ddod â chwilod du yn y fflat

Mewn dinasoedd modern, nid oes bron dim chwilod duon. Eglurir y ffaith llawen hon gan bresenoldeb microdonnau yn y fflatiau a Wi-Fi, a thrwy adael yr arfer o gludo papur wal ar startsh wedi'i wanhau mewn dŵr, ac ecoleg, ac yn agos at ddiwedd y byd, a mil o resymau eraill. Fodd bynnag, mae eithriadau annifyr. Ac os nad yw gwestai annisgwyl chwe wyneb yn un prydferth iawn ar fwrdd y gegin neu mewn man arall, bydd yn rhaid i chi gael gwared ag ef a'i berthnasau yn yr amser byrraf posibl.
Darllen Mwy
Pryfed

Chwilen feddyginiaeth: defnydd mewn meddygaeth a thriniaeth canser

Nid yw dulliau triniaeth mewn meddygaeth draddodiadol yn peidio â synnu. Mae'r mater eisoes wedi dod i zhukoglovaniya, ac ar ffurf byw. Rydym yn siarad am feddyg y chwilen chwilen, neu tywyllwch-ael, sydd, yn ôl iachawyr gwerin, yn gallu ymladd hyd yn oed â chlefydau mor ofnadwy â chanser ac AIDS. Disgrifiad biolegol Ymddangosiad - dim ond ychydig o fag du sydd 5 mm o hyd.
Darllen Mwy
Pryfed

Diffygwyr mewn fflat: o ble maen nhw'n dod a sut i ddelio â nhw

Bydd pwy sydd erioed wedi gweld y pren, yn cadarnhau nad yw'r creu hwn yn achosi emosiynau cadarnhaol. Gellir dod o hyd iddo nid yn unig mewn tomenni o ddail pwdr yn y cwymp neu islawr llaith, ond hefyd mewn tŷ neu fflat. Byddwn yn siarad am yr anifail hwn a sut i'w ddiarddel o'ch cartref. Disgrifiad Nid pryfed yw Mokritsa, yn groes i'r gred boblogaidd.
Darllen Mwy
Загрузка...