Categori Ceirch

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Ceirch

Sut i hau ceirch fel tail gwyrdd

Mae ffermio cymwys yn wyddoniaeth gyfan. Nid yw prynu llain fawr o dir a phlannu cnwd arno yn golygu cael cynhaeaf da a gwneud llawer o arian. Yn y cyfadeilad amaeth-ddiwydiannol, mae pob manylyn a manylder yn bwysig, oherwydd mae angen dull a gofal arbennig ar blanhigion a chnydau, ac mae angen i'r tir, sy'n darparu maetholion ar gyfer twf a datblygiad, gael ei ffrwythloni a dim llai na diwylliannau byw yn cael eu prosesu.
Darllen Mwy