Categori Meddyginiaethau

Загрузка...
Meddyginiaethau

"Streptomycin": defnydd milfeddygol a dos

Weithiau mae anifeiliaid bridio a dofednod ar ffermydd, ac mewn ffermydd bychain yn unig, yn cael eu colli weithiau gan golli da byw neu ddofednod dofednod, o ganlyniad i glefydau heintus. Yn y degawd a hanner diwethaf, mae'r broblem hon wedi dod yn arbennig o berthnasol. Un o'r rhesymau dros y ffenomen hon yw darganfod ffiniau daearyddol a masnach.
Darllen Mwy
Загрузка...