Categori Techneg

Beth yw rhaw gyda sgriw, a sut i'w wneud eich hun
Techneg

Beth yw rhaw gyda sgriw, a sut i'w wneud eich hun

Hyd yn oed gyda dyfodiad y gaeaf, nid yw gwaith yn yr iard ac yn yr ardd yn dod i ben. Mae tynnu eira yn broses sy'n cymryd llawer o amser, ac mae angen costau corfforol trawiadol ar berson. Ond beth am y rhai sydd, oherwydd eu hoed neu eu salwch, yn methu fforddio swingio rhaw yn ddwys? Mae llawer o arddwyr craff sy'n gofalu am eu hiechyd ac nad ydynt am dreulio llawer o amser ac ymdrech yn gwneud gwaith corfforol trwm yn defnyddio chwythwr eira.

Darllen Mwy
Загрузка...
Techneg

Beth yw rhaw gyda sgriw, a sut i'w wneud eich hun

Hyd yn oed gyda dyfodiad y gaeaf, nid yw gwaith yn yr iard ac yn yr ardd yn dod i ben. Mae tynnu eira yn broses sy'n cymryd llawer o amser, ac mae angen costau corfforol trawiadol ar berson. Ond beth am y rhai sydd, oherwydd eu hoed neu eu salwch, yn methu fforddio swingio rhaw yn ddwys? Mae llawer o arddwyr craff sy'n gofalu am eu hiechyd ac nad ydynt am dreulio llawer o amser ac ymdrech yn gwneud gwaith corfforol trwm yn defnyddio chwythwr eira.
Darllen Mwy
Techneg

Sychwr cyffredinol Ezidri Snackmaker FD500

Mae peiriannau sychu cartref modern yn ffordd wych o arbed amser a gwneud cynhyrchion iach i'r teulu cyfan. Mae peiriant sychwr FD500 Ezidri Snackmaker unigryw yn ddewis ardderchog a fydd yn eich synnu â'i nodweddion. Dyma jac perffaith yr holl grefftau, wedi'u haddasu ar gyfer gwahanol opsiynau sychu.
Darllen Mwy
Techneg

Sychwr cyffredinol Ezidri Ultra FD1000

Mae yna ddywediad mor wych - "Paratowch sleigh yn yr haf ...", sy'n golygu bod angen i chi baratoi ar gyfer y gaeaf ymlaen llaw. Mae hyn hefyd yn berthnasol i gaffael cynhyrchion. Nid yw diffyg fitaminau yn teimlo dim ond corff y person a fydd yn ystod y gaeaf yn bwyta llysiau, ffrwythau a pherlysiau gyda'u cynnwys uchaf.
Darllen Mwy
Offer

Sut i wneud crafwr craig ar gyfer tatws o hen feic

Mae pawb sydd â phrofiad o dyfu tatws yn gyfarwydd â thechnoleg llaw o lanhau llwyni. Er mwyn hwyluso'r broses hon, gallwch wneud cloddiwr o feic gyda'ch dwylo eich hun. Egwyddor gweithredu Sut i leihau eich gwaith, yn hawdd ei ddeall. Mae egwyddor lladdwr cartref ar gyfer tatws yn syml.
Darllen Mwy
Techneg

Sut i dorri'r llaw laswellt yn anuniongyrchol

Mae sawl sefyllfa lle gall tafod ar fwthyn haf neu blot gwlad ddod yn ddefnyddiol: mae glaw wedi mynd heibio, ac mae'r glaswellt wedi tyfu'n gryf; mae gormod o laswellt ar gyfer trimiwr a dim peiriant torri gwair; mae angen i chi dorri'r glaswellt mewn man anghyfforddus i'r peiriant torri lawnt (pridd anwastad, ger llwyni neu goed).
Darllen Mwy
Загрузка...