Categori Planhigion conifferaidd

Sbriws Serbia: sut i dyfu ar eich plot
Planhigion conifferaidd

Sbriws Serbia: sut i dyfu ar eich plot

Un o'r opsiynau gorau ar gyfer addurno eich bwthyn haf yw sbriws Serbiaidd. Mae'n denu prynwyr nid yn unig am ei nodweddion allanol, ond hefyd am ei gwydnwch, yn ogystal â rhwyddineb gofal. Ond a yw'r rhinweddau hyn yn ddigon i berfformio'n well na phob ymgeisydd arall? Mae disgrifiad byr o'r sbriws Serbia, y mae ei enw gwyddonol yn picea omorika, yn cynrychioli'r teulu Pine.

Darllen Mwy
Загрузка...
Planhigion conifferaidd

Disgrifiad o rywogaethau cedrwydd a'u mathau (gyda llun)

Ymysg yr holl goed conwydd nid oes coeden yn hafal i gedrwydd ar gyfer harmoni fframio tirweddau garddio tirwedd. Dyma beth mae'r rhan fwyaf o bobl Lloegr yn ei feddwl, sy'n egluro poblogrwydd y math hwn o gnydau bytholwyrdd mewn gerddi aristocrataidd. Mae dau neu dri cedrwydd wrth fynedfa'r tŷ yn ddigon i fframio cyfansoddiad pensaernïol, gan roi awyrgylch Nadoligaidd ac ar yr un pryd i'r Nadolig.
Darllen Mwy
Planhigion conifferaidd

Disgrifiad a lluniau o fathau cypreswydd

Mae cypresen main yn edrych yn gytûn mewn unrhyw dirwedd tirwedd. Yn yr haf, maent yn creu cyferbyniad yn y cyfansoddiadau blodeuol, ac yn y gaeaf maent yn cael gwared ar yr ardd yn ddigywilydd diflas. Bydd yr amrywiaeth addurnol o lwyni o'r coed bytholwyrdd hyn yn bodloni unrhyw arddwr. Bydd yr un sy'n chwilio am goeden ar ffurf canhwyllau, ac un sydd am weld coeden elfin daclus neu lwyn canghennog byr yn ei gyfansoddyn yn cael ei hun yn blanhigyn conwydd.
Darllen Mwy
Planhigion conifferaidd

Rhywogaethau cypreswydd cyffredin

Mae'r arferol ar gyfer ein lledredau sydd â'i nodwyddau gwyrdd meddal yn debyg i gypreswydd, y gelwir ei enedigaeth yn Ogledd America, ynys Taiwan a Japan. Mae cyfanswm o chwe phrif rywogaeth y goeden hon yn hysbys, ac mae pob math o amrywogaethau cypreswydd yn cael eu holrhain ym mhob un. Nodweddir pob coeden o'r genws hwn gan goron pyramidaidd a rhisgl brown brown.
Darllen Mwy
Planhigion conifferaidd

Ffyn: y rhywogaethau a'r mathau mwyaf poblogaidd

Mae Fir yn fytholwyrdd conifferaidd gyda choron gonigol. Mae coron y ffynidwydd yn dechrau o'r coesyn. Mewn coed oedolion, mae top y goron wedi'i dalgrynnu neu ei roi. Lliw'r periderm yw llwyd, nid yw'n cael ei grychu yn y rhan fwyaf o rywogaethau o ffynidwydd. Mae periderm coed aeddfed yn mynd yn fwy trwchus a chras dros amser.
Darllen Mwy
Planhigion conifferaidd

Sbriws Serbia: sut i dyfu ar eich plot

Un o'r opsiynau gorau ar gyfer addurno eich bwthyn haf yw sbriws Serbiaidd. Mae'n denu prynwyr nid yn unig am ei nodweddion allanol, ond hefyd am ei gwydnwch, yn ogystal â rhwyddineb gofal. Ond a yw'r rhinweddau hyn yn ddigon i berfformio'n well na phob ymgeisydd arall? Mae disgrifiad byr o'r sbriws Serbia, y mae ei enw gwyddonol yn picea omorika, yn cynrychioli'r teulu Pine.
Darllen Mwy
Planhigion conifferaidd

Coeden Nadolig: addurn hardd gyda'ch dwylo eich hun

Mae'r calendr yn ailosod taflenni a farciwyd "Rhagfyr" yn hyderus, sy'n golygu bod y Flwyddyn Newydd yn nesáu. Ffwdan pleserus, teithiau siopa, cynlluniau a breuddwydion - rydym yn ymuno'n araf â'r marathon hwn. Ond y peth pwysicaf, wrth gwrs, yw'r goeden Nadolig, hebddo, mae'r gwyliau hyn yn ddychmygu. Rydym yn dysgu sut i addurno'r goeden hon fel bod cyfarfod y flwyddyn sydd i ddod yn aros yn y cof yn ddigwyddiad disglair.
Darllen Mwy
Загрузка...