Categori Clefydau grawnwin

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Clefydau grawnwin

Mynd i'r afael â chlefydau grawnwin: triniaeth ac atal

Mae llawer o aeron grawnwin blasus yn niferus, ac felly'n ceisio plannu'r cnwd hwn ger eu cartrefi eu hunain neu ar fythynnod haf. Fodd bynnag, nid yw pawb bob amser yn llwyddo i gyflawni canlyniadau da mewn gwinwyddaeth. Wedi'r cyfan, ynghyd â bodolaeth nifer fawr o fathau o rawnwin, mae yna hefyd nifer fawr o'i glefydau, yn ogystal â phlâu sy'n gallu niweidio'r winwydden.
Darllen Mwy
Clefydau grawnwin

Sut a pham i ddefnyddio "Ridomil Gold"

Mae'r erthygl hon yn cynnig bod yn gyfarwydd â'r cyffur "Ridomil Gold", cyfarwyddiadau ar gyfer ei ddefnyddio, mesurau rhagofalus, y manteision a'r posibiliadau o'i gyfuno â chyffuriau eraill. Disgrifiad "Mae Ridomil Gold" yn ffwngleiddiad ansoddol ar gyfer atal a thrin planhigion. Fe'i defnyddir i fynd i'r afael â malltod hwyr, Alternaria a chlefydau ffwngaidd eraill.
Darllen Mwy