Categori Thunbergia

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Thunbergia

Y mathau mwyaf cyffredin o dunbergia

Mae Tunbergia yn perthyn i'r teulu Acanta. Mae'n eithaf niferus, ac ynddo gellir dod o hyd i lwyni a ffurfiau liana. Mae cyfanswm o tua dau gant o rywogaethau, sef man geni tunbergia yw trofannau Affrica, Madagascar a de Asia. Ydych chi'n gwybod? Cafodd y blodyn ei enw i anrhydeddu'r naturiaethwr Sweden enwog ac archwiliwr Japan a De Affrica Karl Peter Thunberg.
Darllen Mwy