Categori Rosyanka

Planhigion ysglyfaethus a'u disgrifiad
Rosyanka

Planhigion ysglyfaethus a'u disgrifiad

Ym myd llawer o blanhigion rhyfedd, ond y rhai mwyaf rhyfedd, efallai, yw planhigion ysglyfaethus. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn bwydo ar arthropodau a phryfed, ond mae yna rai nad ydynt yn gwrthod darn o gig. Mae ganddynt, fel anifeiliaid, sudd arbennig sy'n helpu i dorri a threulio'r dioddefwr, gan dderbyn y maetholion angenrheidiol ohono.

Darllen Mwy
Загрузка...
Rosyanka

Rheolau sylfaenol ar gyfer gofalu am wlithlys

Mae'r gwlithlys yn blanhigyn ysglyfaethwr sy'n dal ei ddioddefwyr gyda chymorth defnynnau gludiog ar y dail, er ar yr olwg gyntaf mae'n ymddangos yn fregus ac yn ddiniwed. Mae strwythur y trapiau gwlithlys braidd yn anarferol. Y rhain yw'r penawdau rhyfedd o ffurf gron sydd wedi'u gorchuddio â blew y mae awgrymiadau yn gwlychu'n ddisglair. Mae'r gwlith hwn yn dangos persawr sy'n denu pryfed.
Darllen Mwy
Rosyanka

Planhigion ysglyfaethus a'u disgrifiad

Ym myd llawer o blanhigion rhyfedd, ond y rhai mwyaf rhyfedd, efallai, yw planhigion ysglyfaethus. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn bwydo ar arthropodau a phryfed, ond mae yna rai nad ydynt yn gwrthod darn o gig. Mae ganddynt, fel anifeiliaid, sudd arbennig sy'n helpu i dorri a threulio'r dioddefwr, gan dderbyn y maetholion angenrheidiol ohono.
Darllen Mwy
Загрузка...