Categori Plannu grawnwin

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Plannu grawnwin

Plannu grawnwin yn eginblanhigion yr hydref: awgrymiadau ymarferol

Byddaf yn claddu'r hadau grawnwin yn y ddaear gynnes, byddaf yn cusanu'r winwydden ac yn rhwygo'r grawnwin aeddfed, byddaf yn galw fy ffrindiau, byddaf yn gosod fy nghalon ar gariad. Fel arall, pam ydw i'n byw ar y ddaear dragwyddol hon? Bulat Okudzhava Sut yr hoffem i gyd dyfu grawnwin mor hawdd a syml, gan fod Okudzhava yn ysgrifennu: mae angen ychydig o gariad, sylw a dymuniad mawr arnoch chi.
Darllen Mwy
Plannu grawnwin

Grawnwin Girlish: prif reolau plannu a gofal

Defnyddir grawnwin girlish at ddibenion addurnol yn unig, i roi lliw bywiog, llachar i'r dirwedd bensaernïol ac i guddio llawer rhag llygaid busneslyd. Mae hon yn winwydden collddail addurnol, a all gyrraedd hyd at 30 metr, gydag aeron bach glas tywyll, nad ydynt yn fwytadwy i bobl.
Darllen Mwy