Categori Maeth planhigion

Dulliau magu llystyfol o acacia
Acacia

Dulliau magu llystyfol o acacia

Mae pob cynrychiolydd acacia yn cael ei nodweddu gan dwf cyflym a chyda gofal da a sylwgar, gallant roi twf da. O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i luosi acacia. Sut i ledaenu toriadau acacia Atgenhedlu toriadau acacia - un o'r ffyrdd hawsaf o dyfu planhigyn.

Darllen Mwy
Maeth planhigion

Sut i ddefnyddio wrea

Mae'r holl amaethwyr, yn brofiadol ac yn ddechreuwyr, yn gwybod am wrea (carbamide). Mae hwn yn wrtaith amryddawn ac effeithiol iawn ar gyfer yr ardd. Heddiw, byddwn yn dweud wrthych chi beth yw carbamide, am y rheolau ar gyfer ei ddefnyddio fel gwrtaith, a sut i ddelio â phlaladdwyr yn yr ardd â carbamid. Beth yw carbamid Mae wrea (wrea) - gwrtaith nitrogen mewn gronynnau, sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn garddwriaeth a garddwriaeth, heblaw am ei fod yn rhad ac yn fforddiadwy.
Darllen Mwy
Maeth planhigion

Defnyddio lludw pren fel gwrtaith

Ers yr hen amser, mae pobl yn defnyddio lludw pren fel gwrtaith. Mae nid yn unig yn gwrteithio, ond hefyd yn strwythuro pridd. Mae defnyddio lludw mewn garddwriaeth ar yr un pryd yn gwella cyfansoddiad mecanyddol a chemegol y pridd. Mae gan yr onnen eiddo i asidedd is, cyflymu aeddfedu'r compost a llacio'r pridd.
Darllen Mwy
Maeth planhigion

Beth yw halen potasiwm

Y prif gydrannau sy'n angenrheidiol ar gyfer pob planhigyn yw potasiwm, nitrogen a ffosfforws. Maent yn ffurfio atchwanegiadau cymhleth ar gyfer cyfoethogi'r pridd, ond defnyddir pob un ar wahân i wneud iawn am ddiffyg un neu sylwedd arall. Bydd yr erthygl hon yn sôn am halen potash - beth ydyw, pa wrteithiau potasiwm, eu harwyddocâd i blanhigion, sut mae halen potasiwm yn cael ei gloddio, sut mae'n cael ei ddefnyddio mewn amaethyddiaeth, beth sy'n rhoi potasiwm i blanhigion ac arwyddion o'i ddiffyg.
Darllen Mwy
Maeth planhigion

Gwrtaith i fwydo eginblanhigion ysgogol - cyfarwyddiadau i'w defnyddio

Mae gorchuddio top gyda gwrteithiau mwynol yn elfen bwysig o dyfu cnydau gwahanol, gan nad yw cyflwyno mater organig yn unig yn darparu'r holl faetholion angenrheidiol. Pa wrteithiau sydd eu hangen ar gyfer eginblanhigion? Bydd diffyg ffosfforws a photasiwm, er enghraifft, yn arwain at isafswm o siwgrau mewn ffrwythau, gyda diffyg boron, ni fydd blas ffrwythau neu aeron mor gyfoethog a mynegiannol ag y byddem yn ei hoffi, a heb nitrogen bydd bygythiad i dyfiant cnydau blodau a ffrwythau.
Darllen Mwy