Categori Gofal eirin gwlanog

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Gofal eirin gwlanog

Sut i ddelio â phlâu eirin gwlanog

Gall plâu gardd (llyslau, pryfed ar raddfa, gwyfynod, gwiddon, ac ati) ymosod ar goed eirin gwlan. Mae plâu eirin gwlanog yn niweidio dail a blagur, yn arafu'r datblygiad, yn difetha'r cnwd ac yn gallu arwain at farwolaeth y planhigyn. Er mwyn osgoi hyn, mae angen: canfod amseroldeb plâu yn amserol (mae gan bob pla ei lawysgrifen ei hun, y gellir ei gyfrifo drwyddi); cymryd camau priodol.
Darllen Mwy