Categori Yn gorchuddio deunydd

Dulliau magu llystyfol o acacia
Acacia

Dulliau magu llystyfol o acacia

Mae pob cynrychiolydd acacia yn cael ei nodweddu gan dwf cyflym a chyda gofal da a sylwgar, gallant roi twf da. O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i luosi acacia. Sut i ledaenu toriadau acacia Atgenhedlu toriadau acacia - un o'r ffyrdd hawsaf o dyfu planhigyn.

Darllen Mwy
Yn gorchuddio deunydd

Gosod tŷ gwydr pren yn y wlad, awgrymiadau a driciau

Cyn i chi wneud tŷ gwydr gyda'ch dwylo eich hun, mae angen i chi benderfynu pa dasgau sydd eu hangen arnoch. A wnewch chi dyfu eginblanhigion mewn cornel bach yn unig, a ydych chi am symud i mewn i dwf llawn, neu a wnewch chi godi caeadau rholio ffilmiau, a thrwy hynny addasu'r gwres yn y tŷ gwydr. Efallai eich bod yn meddwl tybed sut i wneud tŷ gwydr cyffredin.
Darllen Mwy
Yn gorchuddio deunydd

Rhywogaethau agrofibre a'u defnydd

Llawer o arddwyr a garddwyr, a arferai ddefnyddio blawd llif, mawn neu lawntiau ar ffurf deunydd tomwellt, yn y pen draw eu troi i agrofibre. Mae'r deunydd clawr hwn yn cael ei ddefnyddio nid yn unig gan gwmnïau amaethyddol mawr, ond hefyd gan ffermydd bach. Heddiw, byddwn yn dysgu am beth yw agrofiber, yn trafod ei ddefnydd, ac hefyd yn archwilio cymhlethdodau'r llawdriniaeth.
Darllen Mwy
Yn gorchuddio deunydd

Sut i ddefnyddio deunydd gorchudd "Agrotex"

Mae gan ffermwyr proffesiynol a garddwyr amatur un dasg - i dyfu cnwd a'i ddiogelu rhag tywydd eithafol, clefydau a phlâu. Heddiw mae'n llawer haws gwneud hyn nag o'r blaen, os ydych chi'n defnyddio deunydd clawr o ansawdd da - Agrotex. Disgrifiad a phriodweddau materol Mae'r deunydd gorchudd "Agrotex" yn agroibre heb ei wehyddu, yn anadlu ac yn olau, a weithgynhyrchir yn ôl y dechnoleg sbin.
Darllen Mwy
Yn gorchuddio deunydd

Beth yw lutrasil?

Yn aml iawn, wrth blannu hadau, mae angen darparu amodau tŷ gwydr ar gyfer gwahanol gnydau. Er mwyn diogelu eginblanhigion rhag ffactorau gwynt, oer a ffactorau allanol eraill, defnyddiwch ddeunyddiau arbennig ar gyfer cysgod. Yn ein herthygl byddwn yn disgrifio lutrasil, yn dweud wrthych beth ydyw a sut i'w ddefnyddio.
Darllen Mwy