Categori Bridiau Brwyliaid

Tyfu bresych Tsieineaidd
Bresych Tyfu Peking

Tyfu bresych Tsieineaidd

Mae yna lawer o fanteision o dyfu Beijing, hyd yn oed y ffaith y gall hyd yn oed gael dau gynhaeaf bob tymor hyd yn oed mewn amodau lled canolig. Hefyd, mae gan y bresych hwn nifer fawr iawn o faetholion, a dim ond llysiau blasus ydyw. Ond mae llawer yn dal i fod yn ffyddlon i bresych gwyn cyffredin.

Darllen Mwy
Bridiau Brwyliaid

Byddwn yn sôn am nifer o fridiau brwyliaid: sut y cânt eu nodweddu a'u nodweddion

Mewn bywyd bob dydd, mae pobl yn gyfarwydd ag enw adar fel brîd brwyliaid, ond nid oes y fath beth mewn gwyddoniaeth. Mewn gwyddoniaeth, gelwir brwyliaid yn groesau. Mae croesau neu frwyliaid yn gymysgedd o wahanol fathau o ieir sydd wedi amsugno'r rhinweddau gorau ac wedi taflu'r holl nodweddion drwg. Bob blwyddyn mae'r angen am gig yn tyfu'n gyson oherwydd y cynnydd yn nifer y bobl ar y blaned.
Darllen Mwy