Categori Wyau ceiliog

Wyau amrwd: budd neu niwed
Wyau ceiliog

Wyau amrwd: budd neu niwed

Среди всего разнообразия птичьих яиц наиболее распространенными в нашем рационе являются куриные и перепелиные. В этой статье мы попробуем разобраться, можно ли употреблять их в сыром виде, в чем состоит разница между теми и другими, и насколько она существенна. Cyfansoddiad a gwerth maethol wyau amrwd Yn ôl meini prawf pwysigrwydd bwyd, mae gan wyau adar y dangosyddion canlynol fesul 100 g: cyw iâr: proteinau - 12.7 g (cyfradd ddyddiol - 27.6%); brasterau - 11.5 g (lwfans dyddiol - 20,%); carbohydradau - 0.7 g (lwfans dyddiol - 0.3%); asidau brasterog dirlawn - 3.4 g (cyfradd ddyddiol - 18.9%); asidau brasterog amlannirlawn - 1.9 g (cyfradd ddyddiol - 31.8%); asidau brasterog monoannirlawn - 3.6 g (lwfans dyddiol - 10.1%); sofl: proteinau - 11.9 g (cyfradd ddyddiol - 25.9%); brasterau - 13.1 g (cyfradd ddyddiol - 23.4%); carbohydradau - 0.6 go (lwfans dyddiol - 0.2%); asidau brasterog dirlawn - 3.5 g (cyfradd ddyddiol - 19.1%); asidau brasterog amlannirlawn - 1.3 go (lwfans dyddiol - 22%); asidau brasterog monoannirlawn - 4.3 g (cyfradd ddyddiol - 12%).

Darllen Mwy
Загрузка...
Wyau ceiliog

Wyau ceiliog: beth yw'r urddas a'r niwed?

Er bod wyau soflieir yn llai poblogaidd mewn cyw iâr, maent wedi ennill eu cyfran o'r farchnad ers amser maith. Ar silffoedd siopau, ar dudalennau cylchgronau poblogaidd ac ar y Rhyngrwyd, gallwn ddod o hyd i lawer o wybodaeth sy'n cadarnhau eu defnyddioldeb, yr angen i'w cynnwys yn y deiet dyddiol i gynnal gweithrediad corff da.
Darllen Mwy
Wyau ceiliog

Wyau amrwd: budd neu niwed

Среди всего разнообразия птичьих яиц наиболее распространенными в нашем рационе являются куриные и перепелиные. В этой статье мы попробуем разобраться, можно ли употреблять их в сыром виде, в чем состоит разница между теми и другими, и насколько она существенна. Cyfansoddiad a gwerth maethol wyau amrwd Yn ôl meini prawf pwysigrwydd bwyd, mae gan wyau adar y dangosyddion canlynol fesul 100 g: cyw iâr: proteinau - 12.7 g (cyfradd ddyddiol - 27.6%); brasterau - 11.5 g (lwfans dyddiol - 20,%); carbohydradau - 0.7 g (lwfans dyddiol - 0.3%); asidau brasterog dirlawn - 3.4 g (cyfradd ddyddiol - 18.9%); asidau brasterog amlannirlawn - 1.9 g (cyfradd ddyddiol - 31.8%); asidau brasterog monoannirlawn - 3.6 g (lwfans dyddiol - 10.1%); sofl: proteinau - 11.9 g (cyfradd ddyddiol - 25.9%); brasterau - 13.1 g (cyfradd ddyddiol - 23.4%); carbohydradau - 0.6 go (lwfans dyddiol - 0.2%); asidau brasterog dirlawn - 3.5 g (cyfradd ddyddiol - 19.1%); asidau brasterog amlannirlawn - 1.3 go (lwfans dyddiol - 22%); asidau brasterog monoannirlawn - 4.3 g (cyfradd ddyddiol - 12%).
Darllen Mwy
Wyau ceiliog

Sut i fynd yn llonydd: ei fanteision a'i niwed

Mae'n debyg bod llawer o bobl wedi clywed am fanteision wyau soflieir. Mae'r cynnyrch deiet hwn yn dirlawn yn llythrennol gyda fitaminau, asidau amino a sylweddau defnyddiol eraill. Ond heddiw ni fyddwn yn siarad am wyau, ond am y gragen. Cyfansoddiad Mae cragen wyau sofl yn cynnwys y sylweddau mwynau canlynol: macronutrients - calsiwm, haearn, magnesiwm, ffosfforws; elfennau hybrin - manganîs, copr, molybdenwm, sylffwr, fflworin, sinc, seleniwm, silicon; asidau amino - methionin, lysin, systin, isoleucine.
Darllen Mwy
Wyau ceiliog

Sut i dorri'n gyflym wyau soflieir

Yn aml, defnyddir wyau ceiliog wrth goginio ac mewn cosmetoleg (ar gyfer gwneud masgiau), yn ogystal ag ar gyfer bwyd babanod, yn enwedig i fabanod sy'n dioddef o ddiathesis. Ar yr un pryd, mae pobl yn aml yn wynebu problem - sut i'w torri fel na fydd darnau bach o'r gragen yn mynd i mewn i'r bwyd. Ystyriwch pa ddulliau sy'n bodoli ar gyfer hyn.
Darllen Mwy
Wyau ceiliog

Adnabod pwysau wyau soflieir

Mae wyau ceiliog yn cael eu gwerthfawrogi'n llawer mwy na ieir, felly mae llawer o'n cydwladwyr yn barod i ymgymryd â thasg mor anodd â chwilod magu. Mae gan y broses hon lawer o arlliwiau, ond y prif bwynt o ddiddordeb i unrhyw fridiwr oedd ac mae'n parhau i fod yn gwestiwn o gynhyrchiant. Faint o wyau sy'n soflieir, beth yw eu màs a beth sydd angen i chi ei wybod am y cyfansoddiad - darllenwch ymlaen.
Darllen Mwy
Wyau ceiliog

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng wyau sofl a chyw iâr

Mae wyau cyw iâr bob amser wedi cael eu hystyried yn fwyd defnyddiol a maethlon i bobl. Gellir dod o hyd iddynt yn yr oergell ym mron pob gwraig tŷ. Ond yn ddiweddar, mae wyau soflieir yn dod yn fwyfwy poblogaidd, gan eu bod yn cael eu hystyried yn fwy defnyddiol a deietegol nag wyau cyw iâr. A yw hynny'n wirioneddol felly - gadewch i ni ddeall gyda'n gilydd.
Darllen Mwy
Wyau ceiliog

Pan fydd soflieir yn dechrau hedfan

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y cwiltiau mewn natur wedi gostwng yn fawr, felly, er mwyn cynyddu eu nifer, nid yn unig mae ffermydd arbenigol yn ymwneud â'u bridio, ond mae llawer o berchnogion preifat yn tyfu ynghyd â chynrychiolwyr domestig a gwyllt adar. Maent yn cael eu tyfu ar gyfer cig ac at ddibenion cynhyrchu wyau, a ystyrir yn ddefnyddiol iawn.
Darllen Mwy
Wyau ceiliog

Manteision a niwed wyau soflieir i blant

Nid oes amheuaeth am fanteision wyau soflieir i blant. Mae hwn yn gynnyrch naturiol gyda chrynodiad uchel o sylweddau gwerthfawr ar gyfer y corff. Crybwyllwyd ef ym mhapyrus yr hen Aifft ac yn llawlyfrau iachâd gwerin Tsieineaidd. Fodd bynnag, mae angen ystyried y ffaith bod corff y baban yn wannach na chorff oedolyn ac yn hynod sensitif.
Darllen Mwy
Загрузка...