Categori Blodfresych

Dulliau magu llystyfol o acacia
Acacia

Dulliau magu llystyfol o acacia

Mae pob cynrychiolydd acacia yn cael ei nodweddu gan dwf cyflym a chyda gofal da a sylwgar, gallant roi twf da. O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i luosi acacia. Sut i ledaenu toriadau acacia Atgenhedlu toriadau acacia - un o'r ffyrdd hawsaf o dyfu planhigyn.

Darllen Mwy
Blodfresych

Sut i dyfu blodfresych: rheolau ac awgrymiadau

Nid yw blodfresych sy'n tyfu mewn gerddi cartref mor boblogaidd â thyfu bresych gwyn cyffredin. Y rheswm am y sefyllfa hon i raddau mwy yw diffyg gwybodaeth garddwyr am y posibilrwydd o dyfu bresych o'r fath mewn amodau gyda hinsawdd oer, ac amharodrwydd i ffwlio o gwmpas gyda phlanhigyn anhysbys.
Darllen Mwy
Blodfresych

Byddwch yn gyfarwydd â'r prif fathau o fresych

Mae'r ddynoliaeth wedi bod yn gyfarwydd â bresych ers amser maith ac mae'n un o'r bwydydd a ddefnyddir fwyaf. Mewn natur, mae mwy na hanner cant o wahanol fathau o'r llysiau hyn. Gyda'r mathau mwyaf poblogaidd o fresych, caiff eu lluniau a'u henwau eu cyflwyno yn yr erthygl hon. Y diwylliant mwyaf cyfarwydd a phoblogaidd yn ein lledredau.
Darllen Mwy
Blodfresych

Rydym yn hau blodfresych ar eginblanhigion

Nid yw tyfu llysiau fel blodfresych mor hawdd yn ein hamgylchiadau hinsoddol. Fodd bynnag, gan wybod beth yw nodweddion gofalu amdano ac arsylwi ar yr holl dechnolegau angenrheidiol ar gyfer plannu a thyfu, gallwch chi'ch hun ac anwyliaid y bresych mwyaf prydferth, blasus ac iach. Mae'r mathau gorau o flodfresych blodfresych yn llawn fitaminau C, A, B, E, D, K, H, U a chydrannau fel asidau amino, carbohydradau, startsh, ffibr, pectinau, asidau organig, siwgrau naturiol, proteinau, asidau amlannirlawn, cyfansoddion biotin, purine.
Darllen Mwy
Blodfresych

Blodfresych defnyddiol a niweidiol

Mae blodfresych yn lysiau croceifferaidd. Nid yw ei enw yn dod o'r ffaith ei fod yn lliw, ond oherwydd ei fod yn cynnwys ansefydlogrwydd. Mae hefyd yn cael ei alw'n "cyrliog", oherwydd mae ffurf y math hwn o fresych yn rhyfedd iawn. Am fanteision blodfresych i'r corff am amser hir, peidiwch â dadlau, felly heddiw mae'n byw mewn lle anrhydedd haeddiannol yn y diet dyddiol.
Darllen Mwy
Blodfresych

Sut i baratoi blodfresych ar gyfer y gaeaf

Blodfresych yw'r llysiau mwyaf cain yn ein gardd. Bydd ei blodau yn addurno unrhyw ddysgl, yn enwedig pan gaiff ei baru â brocoli. Ac nid yw hyd yn oed yn werth siarad am flas a manteision mawr y llysiau hyn, gan ei fod yn cynnwys sawl gwaith elfennau mwy defnyddiol na'i berthynas brotein. Cael cynhaeaf da, rwyf am ei gadw cyn hired â phosibl.
Darllen Mwy
Blodfresych

Sut i baratoi blodfresych yn Corea am y gaeaf

Mae'r blas sbeislyd, sbeislyd o flodfresych yn arddull Corea yn cyd-fynd yn berffaith â'r cig neu'r pryd pysgod, felly ychydig iawn o bobl fydd yn gwrthod cadw jar o'r salad creisionog hwn. Wedi'r cyfan, nid yn unig yn flasus, ond hefyd yn ddefnyddiol: inflorescences cyrliog yn cynnwys llawer o fitaminau a microelements, a defnydd rheolaidd o blodfresych yn cyfrannu at golli pwysau, gwella prosesau treulio a swyddogaeth y galon, a hefyd yn darparu ar gyfer atal canser.
Darllen Mwy