Categori Aeron

Y mathau gorau o lus yr ardd sy'n dal yn uchel
Aeron

Y mathau gorau o lus yr ardd sy'n dal yn uchel

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae llus glas wedi peidio â bod yn gysylltiedig â chost uchel aeron a chymhlethdod eu tyfu yn yr ardd. Mae mwy o wybodaeth am yr aeron gwyrthiol hwn, a gall bron pob garddwr roi cynnig ar ei dyfu. Gadewch i ni ddarganfod pa fathau o lus uchel sy'n cael eu hystyried y gorau.

Darllen Mwy
Загрузка...
Aeron

Ffyrdd o gynaeafu llus: beth ellir ei wneud o aeron defnyddiol ar gyfer y gaeaf

Mae llus yn un o'r bwydydd mwyaf poblogaidd yn y byd. Maent yn cynnwys llawer o fitaminau a gwrthocsidyddion. Yn fwyaf aml, cânt eu defnyddio i wella golwg, lleihau colesterol yn y gwaed, a hefyd i leihau'r tebygolrwydd o heintiau'r llwybr wrinol. Mae'n hysbys bod llawer o nodweddion cadarnhaol yn parhau hyd yn oed ar ôl triniaeth wres, felly heddiw mae llawer o bobl yn gwneud llus ar gyfer y gaeaf gartref.
Darllen Mwy
Aeron

Sut i sychu rhosyn cartref er mwyn cadw ei ddefnyddioldeb

Ynglŷn â phriodweddau iachaol rhosyn gwyllt gwyddom yn yr hen amser. Ac at ddibenion meddyginiaethol roedden nhw'n defnyddio aeron nid yn unig, ond hefyd gwreiddiau, dail, blodau. Mewn meddyginiaeth swyddogol, ystyrir bod y llwyni hyn yn blanhigion amlfitamin gyda llid, gwrthfacteria, diuretig, hemostatig a rheoleiddio gwaith y llwybr gastroberfeddol.
Darllen Mwy
Aeron

Defnyddio'r ddraenen wen: y manteision a'r niwed i'r corff

Bob gwanwyn, mae pobl yn edmygu blagur tendr y ddraenen wen, ond nid yw llawer yn gwybod am ei briodweddau gwella. Yn y cyfamser, mae ffytotherapyddion yn ymarfer y driniaeth â ffrwythau a blodau planhigyn ar gyfer niwrosis, atherosglerosis, clefydau cardiofasgwlaidd ac anhwylderau hinsoddol. Yn yr erthygl hon byddwn yn datgelu nodweddion blodau a ffrwyth y ddraenen wen, yn dweud wrthych am eu priodweddau iachaol a gwrthgyferbyniadau defnyddiol.
Darllen Mwy
Aeron

Y mathau gorau o lus yr ardd sy'n dal yn uchel

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae llus glas wedi peidio â bod yn gysylltiedig â chost uchel aeron a chymhlethdod eu tyfu yn yr ardd. Mae mwy o wybodaeth am yr aeron gwyrthiol hwn, a gall bron pob garddwr roi cynnig ar ei dyfu. Gadewch i ni ddarganfod pa fathau o lus uchel sy'n cael eu hystyried y gorau.
Darllen Mwy
Aeron

Lingonberry mewn surop ar gyfer y gaeaf: rysáit cam wrth gam gyda lluniau

Roedd llawer o bobl yn caru Lingonberry, neu, fel yr oedd ein cyndeidiau yn ei alw'n aeron anfarwoldeb, am ei arogl cain cain, blas blasus y darten a'r eiddo iachaol mwyaf gwerthfawr. Mae amrywiaeth o ddiodydd ffrwythau, sawsiau, jamiau, jamiau lingonberry yn lle anrhydeddus yn niet pobl sy'n gofalu am eu hiechyd ac yn dymuno aros yn ifanc ac yn egnïol am flynyddoedd lawer.
Darllen Mwy
Aeron

Sut i goginio'r jam nightshade: rysáit

Mae pobl wedi bod yn gyfarwydd â phriodweddau meddyginiaethol a maeth y nosweithiau du ac wedi dysgu sut i ddefnyddio ei ddeunyddiau crai a'i ffrwythau mewn meddygaeth draddodiadol, yn ogystal â gwneud sawsiau, cyffeithiau, jam a llenwadau i'w pobi o aeron. Yn yr erthygl hon byddwn yn esbonio sut i wneud jam o'r ffrwythau hyn, yn ogystal ag am ei fanteision i'r corff.
Darllen Mwy
Загрузка...