Categori Llysiau

Popeth am sut i gadw ŷd gartref am y gaeaf: y ryseitiau gorau
Llysiau

Popeth am sut i gadw ŷd gartref am y gaeaf: y ryseitiau gorau

Cynhaliwyd cydnabyddiaeth gyntaf dyn ag ŷd sawl canrif yn ôl, ac ers hynny mae'r cynnyrch hwn wedi dod yn rhan annatod o lawer o gampweithiau coginio. Canning yw un o'r opsiynau coginio mwyaf poblogaidd ar gyfer y cynnyrch, a heddiw gallwch ychwanegu ychydig mwy at eich banc coginio. Yn yr erthygl hon byddwn yn edrych ar sut i gadw ŷd gartref am y gaeaf, rydym yn disgrifio'r ryseitiau coginio gorau.

Darllen Mwy
Загрузка...
Llysiau

Sychu zucchini gartref: sut i baratoi ar gyfer y gaeaf, beth ellir ei wneud ohonynt

Mae Zucchini yn gynnyrch dietegol gwerthfawr gyda set fitamin gyfoethog a blas ardderchog. Bydd yn anhepgor yn eich diet, os yw'n well gennych fwydydd planhigion iach a iachus. Yn wir, dim ond yn ystod tymor yr haf y gellir bwyta digon o zucchini ffres, ac er mwyn mwynhau blas y llysiau drwy gydol y flwyddyn, mae llawer o wragedd tŷ yn troi at baratoadau: llysiau tun a saladau, marinadau a hyd yn oed jam zucchini.
Darllen Mwy
Llysiau

Sut a pha fath o lysiau y gellir eu sychu am y gaeaf

Mae diffyg fitaminau naturiol yn effeithio'n ddifrifol ar y corff dynol yn nhymor y gaeaf. Mae diffyg haul, llysiau ffres a ffrwythau yn arwain at wanhau'r system imiwnedd, diffyg fitamin a risg uwch o ddal clefydau ARVI. Fodd bynnag, mae technolegau modern yn ei gwneud yn bosibl, hyd yn oed yn y tymor oer, i gael nifer ddigonol o elfennau defnyddiol - er enghraifft, o ffrwythau sych.
Darllen Mwy
Llysiau

Beth yw maip defnyddiol a niweidiol

Er gwaethaf y ffaith bod maip yn un o'r perthnasau agosaf at faip a radiws arferol, ychydig iawn o bobl sy'n ei dyfu yn eu gerddi, nid hyd yn oed yn gwybod am y manteision mawr y gall eu cynnig i'r corff. Rydym yn cynnig dod i adnabod holl briodweddau'r gwreiddyn hwn a'r posibiliadau o'i ddefnyddio mewn gwahanol feysydd bywyd.
Darllen Mwy
Llysiau

Llysiau amrywiol ar gyfer y gaeaf: 3 rysáit cyflym iawn

Os ydych chi'n hoffi bwyd tun, mae'n debyg eich bod wedi wynebu'r broblem o ddewis pa jar i'w agor heddiw, yr hyn yr hoffech ei gael mwy - ciwcymbrau neu domatos, pa lysiau sydd wedi'u cyfuno'n well â thatws (grawnfwyd, pasta, ac ati). Er mwyn ei ddileu, gallwch baratoi platter, gan ddefnyddio set amrywiol o lysiau ar ewyllys.
Darllen Mwy
Llysiau

Beth yw sudd llysiau a sut maen nhw'n ddefnyddiol?

Mae sudd ffres yn ddechrau gwych i'r diwrnod. O leiaf hynny yw'r farn a dderbynnir yn gyffredinol. Mae'r diodydd hyn yn wirioneddol olau, blasus, iach, dymunol i'r blas - rydym yn hapus i'w cynnwys yn eich deiet ac rydym yn ystyried hyn yn ddewis cywir. Fodd bynnag, nid yw gwyddoniaeth yn sefyll yn llonydd, ac mae astudiaethau diweddar yn honni nad yw popeth mor syml.
Darllen Mwy
Загрузка...