Categori Cokeberry du

Tyfu bresych Tsieineaidd
Bresych Tyfu Peking

Tyfu bresych Tsieineaidd

Mae yna lawer o fanteision o dyfu Beijing, hyd yn oed y ffaith y gall hyd yn oed gael dau gynhaeaf bob tymor hyd yn oed mewn amodau lled canolig. Hefyd, mae gan y bresych hwn nifer fawr iawn o faetholion, a dim ond llysiau blasus ydyw. Ond mae llawer yn dal i fod yn ffyddlon i bresych gwyn cyffredin.

Darllen Mwy
Cokeberry du

Sut i baratoi ffrwyth criafol (aronium) ar gyfer y gaeaf

Mae Chokeberry (a elwir hefyd yn “chokeberry”) yn blanhigyn gyda ffrwythau hyfryd a gwych, a nodweddir gan flas dymunol, tarten, melys-melys. Mae'r aeron yn llawn fitaminau C, P, E, PP a B.Yn ogystal, mae caronin a nifer o elfennau hybrin hefyd yn rhan o ffrwyth cokeberry, y prif rai yw haearn, boron, cyfansoddion ïodin, copr, manganîs a molybdenwm.
Darllen Mwy
Cokeberry du

Rysáit ar gyfer gwin cokeberry du cartref

Nid dim ond blas dymunol yw gwin cartref o chokeberry, ond mae hefyd yn iacháu eiddo, yn enwedig os yw'r ddiod yn cael ei pharatoi heb fodca. Mae'r rysáit ar gyfer gwneud gwin du-ffrwyth yn eithaf syml, er ei fod yn cael ei baratoi o fewn dau fis. Fodd bynnag, nid yn unig y mae'r broses hon yn werth yr ymdrech, ond bydd hefyd ar ysgwydd hyd yn oed i ddechreuwyr, gan nad oes angen nifer fawr o offer arbenigol a sgiliau arbennig.
Darllen Mwy
Cokeberry du

Sut i goginio nodweddion gwirod cyrens duon: coginio

Mae arogleuon duon cokeberry yn ddiod alcoholaidd boblogaidd y gellir ei pharatoi'n hawdd gartref. Mae gan aeron criafol fantais fawr y maent yn ei throsglwyddo i'r ddiod wrth ei pharatoi, a gellir ei defnyddio mewn dognau bach fel meddyginiaeth. Nodweddion detholiad o aeron Cokeberry duon, y gellir eu canfod o hyd o dan yr enw chokeberry Aronia - aeron sydd ag arogl anhygoel a chyfansoddiad unigryw o fitaminau a mwynau.
Darllen Mwy