Categori Hadau

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion
Bearded barfog

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion

Gentia (Gentia na) - planhigion llawer o ochrau, yn taro lliw eu blodau mawr. Gall amrywiaeth o foneddigion syfrdanu hyd yn oed garddwyr profiadol. Mae Gentian yn grŵp o blanhigion blynyddol a lluosflwydd sy'n perthyn i'r teulu bonheddig. Mae tua 400 rhywogaeth o'r planhigyn hwn yn hysbys ledled y byd.

Darllen Mwy
Hadau

Mathau o lampau goleuo eginblanhigion

Goleuadau naturiol yw un o'r lleoedd cyntaf ym mywyd yr holl organebau byw, ond ni all pob peth byw symud i'r amser cywir i fod o dan yr haul. Bydd yn gwestiwn o'r planhigion sydd mewn cyfnod o dwf gweithredol ac sydd angen goleuadau ychwanegol a fydd yn cael eu helpu gan lampau i eginblanhigion eu darparu.
Darllen Mwy
Hadau

Rasio pren ar gyfer tyfu eginblanhigion: nodweddion gwneud eu dwylo eu hunain

Nid yw rac ar gyfer eginblanhigion yn fympwy, ond yn hytrach yn rheidrwydd ar y garddwyr hynny sydd wedi arfer â delio â mwy nag un blwch o eginblanhigion. Hyd yn oed ar gamau cychwynnol eu datblygiad, nid oes gan giwcymbrau, tomatos, planhigyn wyau a phlanhigion trin eraill ddigon o le ar sil ffenestr rheolaidd, sy'n golygu y bydd yn rhaid iddynt adeiladu nifer o silffoedd sy'n gryno ac yn ymarferol.
Darllen Mwy
Hadau

Pa lampau sydd eu hangen i oleuo'r eginblanhigion: meini prawf dewis a rheolau gosod offer

Fel arfer, wrth dyfu eginblanhigion, nid yw garddwyr yn defnyddio unrhyw elfennau goleuo, gan ystyried eu prynu fel gwastraff arian. Fodd bynnag, os oes gennych lawer o focsys gydag eginblanhigion ac nad oes gan bawb ddigon o le ar sil y ffenestr, yna daw'r cwestiwn o olau artiffisial yn llawer mwy perthnasol. Mae'r planhigion a dyfir yn y cysgod yn llawer llai ac yn wannach nag eginblanhigion sy'n cael digon o olau, felly, o ystyried y ffaith hon, mae'n gwneud synnwyr meddwl am brynu'r gosodiadau priodol.
Darllen Mwy