Categori Amrywiaethau betys

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion
Bearded barfog

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion

Gentia (Gentia na) - planhigion llawer o ochrau, yn taro lliw eu blodau mawr. Gall amrywiaeth o foneddigion syfrdanu hyd yn oed garddwyr profiadol. Mae Gentian yn grŵp o blanhigion blynyddol a lluosflwydd sy'n perthyn i'r teulu bonheddig. Mae tua 400 rhywogaeth o'r planhigyn hwn yn hysbys ledled y byd.

Darllen Mwy
Amrywiaethau betys

Byddwch yn gyfarwydd â'r mathau betys gorau

Mae betys yn ddiwylliant amlochrog iawn. Mae sawl isrywogaeth yn y diwylliant hwn, ac maent i gyd yn wahanol o ran eu hymddangosiad, eu blas a'u cwmpas. Gelwir y betys hwnnw, yr ydym yn ei ddefnyddio ar gyfer coginio borscht, yn ystafell fwyta. Mae betys porthiant yn rhan bwysig o ddeiet anifeiliaid domestig.
Darllen Mwy
Amrywiaethau betys

Disgrifiad a thyfu beets Pablo

Gellir gweld beets ar bron unrhyw fwrdd yn y wlad. Caiff ei ychwanegu at y prydau cyntaf a'r ail, saladau, oherwydd bod y cnwd gwraidd hwn yn hynod o iach ac mae ganddo flas gwych. Heddiw, mae'r amrywiaeth o betys bwrdd Pablo F1 yn dod yn fwyfwy poblogaidd ar gyfer tyfu ar ei lain. Yn ei gylch, bydd yn cael ei drafod ymhellach.
Darllen Mwy
Amrywiaethau betys

Amrywiaethau cyffredin o betys porthiant

Ymhlith yr holl fathau o betys, mae porthiant yn cymryd lle teilwng. Mae'n fwyd anhepgor yn y gaeaf i anifeiliaid anwes. Mae gwartheg godro, moch, cwningod, ceffylau yn ei hadnabod. Mae'r planhigyn yn llawn ffibr, pectin, ffibr dietegol, carbohydradau, halwynau mwynau a phrotein. Mae beets yn cynyddu cynnyrch y llaeth yn sylweddol yn ystod y cyfnod o fwydo anifeiliaid gyda bwyd sych.
Darllen Mwy