Categori Mathau o afalau cynnar

Tyfu bresych Tsieineaidd
Bresych Tyfu Peking

Tyfu bresych Tsieineaidd

Mae yna lawer o fanteision o dyfu Beijing, hyd yn oed y ffaith y gall hyd yn oed gael dau gynhaeaf bob tymor hyd yn oed mewn amodau lled canolig. Hefyd, mae gan y bresych hwn nifer fawr iawn o faetholion, a dim ond llysiau blasus ydyw. Ond mae llawer yn dal i fod yn ffyddlon i bresych gwyn cyffredin.

Darllen Mwy
Mathau o afalau cynnar

Amrywiaeth Apple "Dream": manteision ac anfanteision, plannu a gofal

Heddiw, ni all unrhyw afal wneud heb afalau. Mae'r diwylliant hwn yn gyfarwydd i ni, a ddisgrifir mewn llên gwerin, straeon tylwyth teg, epig a chaneuon. Mae afalau yn ein lledredau yn boblogaidd ac mae galw mawr amdanynt, maen nhw'n cael eu caru yn ffres, ac mewn amryw o baratoadau mewn tun neu eraill. Hanes y mathau o afalau sy'n bridio "Dream" Yn ein lledredau nid yw gaeafau oer ac oer yn brin, oherwydd mae bridwyr yn gwella cnydau ffrwythau ac aeron yn gyson, gan ddod â mathau mwy ymwrthol i amodau hinsoddol ein rhanbarth.
Darllen Mwy