Categori Geranium

Tyfu bresych Tsieineaidd
Bresych Tyfu Peking

Tyfu bresych Tsieineaidd

Mae yna lawer o fanteision o dyfu Beijing, hyd yn oed y ffaith y gall hyd yn oed gael dau gynhaeaf bob tymor hyd yn oed mewn amodau lled canolig. Hefyd, mae gan y bresych hwn nifer fawr iawn o faetholion, a dim ond llysiau blasus ydyw. Ond mae llawer yn dal i fod yn ffyddlon i bresych gwyn cyffredin.

Darllen Mwy
Geranium

Beth i'w wneud os nad yw geraniwm dan do yn blodeuo

Mae Geranium, neu pelargonium, yn enwog am ei ofal diymhongar a'i inflorescences ffrwythlon o arlliwiau amrywiol, sy'n denu sylw tyfwyr blodau. Fodd bynnag, mae llawer ohonynt yn wynebu problem gyffredin: mae'r planhigyn yn stopio blodeuo. Yn yr erthygl hon byddwn yn edrych yn fanylach ar y rhesymau dros yr ymddygiad hwn o'r blodyn ac yn darganfod beth sydd angen ei wneud fel bod pelargonium yn plesio'r llygad â blodeuo ffrwythlon.
Darllen Mwy
Geranium

Sut i ofalu am y geraniums yn y gaeaf yn y fflat?

Geranium, neu pelargonium - planhigyn dan do adnabyddus. Mae'r blodyn prydferth a defnyddiol hwn yn aml yn byw yn siliau ffenestri cartref. Yn y deunydd arfaethedig, byddwn yn siarad am sut i drefnu gaeafau geraniumau yn iawn, pa amodau y mae angen eu creu er mwyn cadw'r planhigyn yn ystod y cyfnod oer a sicrhau blodeuo hir.
Darllen Mwy
Geranium

Daeareg y Ddôl: priodweddau meddyginiaethol a gwrtharwyddion, amaethu

Mae llawer o dyfwyr eisiau gwybod sut i dyfu geranium dolydd a'i ddefnyddio gartref. Byddwn yn disgrifio'n fanylach pa eiddo iachau y mae'r planhigyn hwn yn eu meddiannu, sut i baratoi a storio cynhyrchion ohono, a hefyd ystyried y broses o blannu geranium dolydd a gofalu amdani. Planhigyn dicotyledonous llysieuol o'r genws Geranium, teulu Geranium yw geranium dôl generig (grugiar, caeranran).
Darllen Mwy