Categori Herio

Dulliau magu llystyfol o acacia
Acacia

Dulliau magu llystyfol o acacia

Mae pob cynrychiolydd acacia yn cael ei nodweddu gan dwf cyflym a chyda gofal da a sylwgar, gallant roi twf da. O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i luosi acacia. Sut i ledaenu toriadau acacia Atgenhedlu toriadau acacia - un o'r ffyrdd hawsaf o dyfu planhigyn.

Darllen Mwy
Herio

Brid ceffylau dyletswydd trwm Vladimir

Bridiau trwm, o'r enw "tryciau trwm", yw un o'r bridiau ceffylau mwyaf enfawr. Daw pwrpas y rhywogaeth hon o'i enw; Defnyddir cerbydau trwm yn bennaf i gludo llwythi trwm. Er i'r ceffyl gael ei greu'n wreiddiol i wella bridiau eraill, cyflwynwyd ei alluoedd gan weithgaredd arall, hollol wahanol, lle nad yw bron yn gyfartal.
Darllen Mwy
Herio

Holl nodweddion defaid Romanov ac argymhellion ar gyfer bridio llwyddiannus

Porc yw'r prif fath o gig ar gyfer pobloedd Slafaidd, er bod hyd yn oed ein hen deidiau yn weithgar iawn wrth godi defaid. Yn ddeniadol i'r cartref, nid yw'r anifeiliaid hyn hyd yn oed yn gymaint oherwydd y cig, ond o'u cnu hardd, moethus a chynnes. Hefyd, yn y gorffennol, roedd croen defaid hefyd o werth mawr, a all gynhesu hyd yn oed yn y rhew mwyaf difrifol.
Darllen Mwy
Herio

Prydau blodyn yr haul: disgrifiad a chymhwysiad

Mae pryd o fwyd blodyn yr haul yn gynnyrch porthiant eithaf gwerthfawr sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn amaethyddiaeth. Diolch i ddefnyddio pryd blodyn yr haul, mae'n bosibl cynyddu cynhyrchiant adar ac anifeiliaid yn sylweddol. Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud am bryd blodyn yr haul, beth ydyw a sut y dylid ei ddefnyddio.
Darllen Mwy
Herio

Sut i drin cerrig llaeth mewn gwartheg

Mae clefyd cerrig llaeth yn un o glefydau nodweddiadol gwartheg. Yn ffodus, nid oes ganddo gymhlethdodau difrifol ac mae modd ei drin yn llwyr. Os ydych chi'n wynebu problem debyg, ac nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud, mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi. Achosion ffurfio Mae cerrig yn y darnau llaeth yn cael eu ffurfio o ganlyniad i ddyddodi halwynau ffosffad neu pan fydd calsiwm yn cael ei trwytholchi o halwynau casein.
Darllen Mwy